Víte, že?

Patricij Havelock Vetinari

Ankh-morporský Patricij se usmál, ale jeho oči zůstaly chladné.
„Tak středovou bránou, říkáš?“
Kapitán gardy předpisově zasalutoval. „Ano, pane. Museli jsme pod ním zastřelit koně, než se nám jej podařilo zastavit.“
„A to tě přivedlo přímou cestou sem,“ řekl Patricij a upřel zamyšlený pohled na Mrakoplaše. „Máš k tomu co říci?“
Říkalo se, že celé jedno křídlo Patricijova paláce obývají úředníci a ti prý tráví celé dny jen ověřováním a doplňováním všech informací, které jejich výjimečně schopný pán získal díky svému dokonalému špionážnímu systému. Mrakoplaš o tom nepochyboval. Vrhl rychlý pohled k balkónku, který se táhl podél jedné stěny přijímacího sálu. Rychlý běh, pružný skok - a okamžitá salva ze samostřílů. Otřásl se.
Patricij si podepřel bradu pěstěnou rukou a pozoroval čaroděje očima malýma a tvrdýma jako skleněné korálky.
„Tak si to shrňme,“ promluvil po chvíli. „Porušení přísahy, krádež koně, rozšiřování falešných mincí, no ano, řekl bych, že to pro tebe znamená arénu, Mrakoplaši.“
To už bylo příliš.
„Toho koně jsem neukrad! Poctivě jsem ho zaplatil.“
„Ale falešnou mincí! To je prakticky, jako bys ho ukradl!“
„Ale rhinu jsou z ryzího zlata!“
„Rhinu? Patricij jeden z nich několikrát převrátil v buclatých prstech. „Tak se jmenují? Zajímavé. Ale přesně jak říkáš, našim dolarům se příliš nepodobají...“
„No jo, samozřejmě že to nejsou...“
„Aha! Takže ty to připouštíš?“
Mrakoplaš otevřel ústa, aby pokračoval ve své obhajobě, ale pak si to rozmyslel a zase je zavřel.
Barva kouzel

Byl v Barvě kouzel ankh-morporským Patricijem již lord Havelock Vetinari?

Samotný Terry Pratchett říká, že ano, a že pouze autor „tak nějak nezvládl situaci“. Jenže proti tomuto tvrzení vystupuje mnoho protichůdných důkazů. Pár si jich uvedeme:

  • Podle Chronologie Zeměplochy by Havelock Vetinari musel nastoupit na místo patricije nejpozději v roce 1964, kdy se odvíjelo dobrodružství z knihy Barva kouzel. To však není možné, protože podle Pravdy měl Cech vrahů absolvovat až v roce 1966, takže Patricijem se logicky mohl stát až po tomto datu. Vetinariho jméno se poprvé prokazatelně objevuje až v roce 1973 při ovládnutí Ankh-Morporku Penízem v Magickém prazdroji.
  • Patricij v Barvě kouzel se nechová přesně jako Vetinari. Nechává si například servírovat velmi exotická jídla jako je medúza v karamelu. A Vetinari se stravuje velmi spartánsky – jí jen suchý chleba, který zapíjí čistou vodou.
  • V Mortovi Patricij pořádá maškarní bál (roku 1967). Jenže Vetinari žádné podobné společenské akce nepořádá. Dokonce je o tom i jedna ankh-morporská píseň Patricij nepořádá žádné bály.
  • V Zajímavých časech se Vetinari ptá, kdo je to ten „Mák“, čímž se samozřejmě ptá na Mrakoplaše. Pokud by ale byl Vetinari Patricijem již v Barvě kouzel, musel by si jej díky své vynikající paměti pamatovat.

V Barvě kouzel je tedy zřejmě Patricijem lord Picbudka, a zůstává jím až do událostí v Mortovi. Lord Havelock Vetinari je vládnoucím Patricijem prokazatelně až v Magickém prazdroji.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

28.02.2022
Petr Čáp

Ze stejné knihy...