O členství

Klub Terryho Pratchetta patří mezi aktivní SF kluby se širokou členskou základnou. Členové jsou z celé České republiky i Slovenska. Stát se členem je snadné, stačí si vybrat druh členství.

Registrovaný člen

Registrovaným členem se může stát každý, kdo vyplní přihlášku do klubu. Je to spíše symbolický druh členství. 

Řádný člen

Řádným členem se může stát každý registrovaný člen, který zaplatí roční členský příspěvek ve výši 250 Kč. Členské příspěvky jsou hlavním příjmem Klubu a pomáhají pokrýt náklady spojené s provozem Klubu a těchto stránek. Výhody řádného členství
Všichni řádní členové se mohou účastnit Členské schůze. Členové, jejichž řádné členství trvá déle než 1 rok, můžou být voleni do Klubové rady nebo Kontrolní komise a mohou hlasovat na Členské schůzi.
Řádní členové nejsou nuceni do žádných aktivit, je možné být i pasivním řádným členem, který „pouze“ hradí členské příspěvky a tím nezanedbatelně podporuje chod KTP a jeho aktivity.

Čestný člen

Návrhy na udělení čestného členství podává Klubová rada a schvaluje Členská schůze. Čestné členství může být uděleno osobám, které se zasloužily o naplnění cílů KTP nebo se podílely na vzniku a rozvoji díla Terryho Pratchetta. Čestný člen má stejná práva a výhody jako řádný člen.