Chronologie Zeměplochy

Příznivci Zeměplochy vytvořili na základě údajů získaných ze zeměplošských knih historii Zeměplochy od jejího stvoření až po její zánik. Chronologie čerpala datované události od Barvy kouzel až do Pastýřské koruny. Na její úpravě se stále pracuje. V pravém dolním rohu každé události je uveden její zdroj. V případě, že zde není nic uvedeno, je zdroj takové události dosud neověřen.

Více informací o Chronologii

Původní chronologie od Jana Fialy (viz níže) byla aktualizována pouze do informací obsažených v zeměplošském románu Buch! vydaného v češtině v roce 2005. Přestože jsem se snažil doplnit údaje o informace z následujících zeměplošských románů, postupně jsem zjišťoval, že roky přestávají souhlasit. Terry Pratchett si sám nikdy nevedl nějakou přesnou chronologii, což je s přibívajícími romány čím dál víc znát. Když jsem tedy téměř po 20 letech od vytvoření Chronologie doplnil události až po poslední zeměplošský román Pastýřská koruna, rozhodl jsem se, že se pokusím tuto chronologii přepracovat. Čeká však na mně dlouholetá práce, protože budu muset pročíst podrobně znovu celé zeměplošské dílo. Současnou chronologii tak berte pouze orientačně. Za pár let se snad dočkáte přesnější verze této chronologie.

Petr Čáp, šéfredaktor Discworld.cz (20. 6. 2023)

Úvodní slovo Jana "Nenapadáměžádnýméno" Fialy, autora původní Chronologie:

Jako výchozí materiál mi posloužil můj překlad The L-Space Web: The Discworld Timeline a později pak ještě mé výpisky ze všech Zeměploch, které tady u nás kdy vyšly.

Během práce, která trvala řadu týdnů, jsem samozřejmě narazil na řadu nesrovnalostí. Asi si nevzpomenu úplně na všechny, tak uvedu alespoň několik z nich:

V Pravdě je uváděno, že Vetinari absolvoval kolej Cechu vrahů v roce 1986. Tento údaj se ovšem vůbec nehodil do historie jako takové, a tak jsem jej poopravil. Posunul jsem jej o 20 let do minulosti, takže v Chronologii Vetinari končí v Cechu vrahů asi 9 let po inhumaci lorda Sebevraždy.

Také Vetinariho pejsek Hafal mi přivodil spoustu starostí. Na tento fakt mě upozornil jeden z návštěvníků fóra U Prokopnutého bubnu - Rausek. Hafal je totiž jako starý zmiňován již v Magickém prazdroji. A v Pravdě je mu 16 let. To by znamenalo úplně předělat celou chronologii, což by snad ani nebylo možné. Zastávám proto názor, že Vetinari měl postupem času pejsky dva.

Taktéž otázku ohledně osoby Patricije v Barvě kouzel jsem vyřešil v rozporu s Terryho vyjádřením. Ten tvrdí, že to byl Vetinari a že pouze autor „tak nějak nezvládl situaci“. Já si myslím, že to byl lord Sebevražda. V chronologii pak pěkně pasuje desáté výročí zvolení Patricije, které je zmiňováno v Mortovi.

Všechna mnou uvedená data v chronologii jsou ověřitelná v knížkách - až na jedno jediné. Datum narození Bábi Zlopočasné. To jediné jsem si dovolil dopočítat. Vodítkem mi byl údaj z Čaroprávnosti, že Bábi byla u porodu Gordy Kováře. A ten měl již 7 synů, když se mu narodila Esk. Takže jsem vzal jako prvotní údaj 18 let jako rozmezí jedné generace. Jelikož je v knížce i zmínka o tom, že nejstarší Eskini bratři již žijí mimo dům, mohl jsem se směle pustit do výpočtu: 18 + 18 + 17 = 53 let, přičemž 17 let byl pravděpodobný Bábin věk, když pomáhala při porodu Gordy. Je to samozřejmě pouze má interpretace a ne každý s ní nutně musí souhlasit.

Brutu a jeho dlouholeté působení v Omnii jsem obešel tak, že jsem využil informace uvedené ve Zloději času o zmatku v jejich historii. Tak jsem mohl propojit události z Pyramid a Malých bohů – setkání hlavních postav s Xenem a Okolikem.

Další zajímavá věc byla zmínka v The Discworld Timeline. Totiž to, že čarodějky spatřily slona. V českých výtiscích po něčem takovém není ani stopy. Až na srazu fanoušků Zeměplochy dohledal Teron v anglickém vydání závěrečnou zmínku, která pak v češtině byla přeložena jako: Letěly však velkou oklikou a viděly kraj světa.

S kontrolou této chronologie mi pomáhali fanoušci na diskuzním fóru U Prokopnutého bubnu. Nejvíc chci poděkovat puczmelounovi a Rauskovi, kteří mě upozornili na několik opravdu závažných chyb, které mé pozornosti zcela záhadně unikly. A také musím poděkovat mým dýmkám, které mi neuvěřitelně pomáhaly ve chvílích, kdy mne moje nevalná inteligence zcela opouštěla a já se ocital v koncích.

Doufám, že se Vám bude má Chronologie líbit.

Načítání
Erik

Stvořitel tvoří Zeměplochu (za asistence Mrakoplaše a Erika) a zapomíná na Zeměploše Oktávo.

Erik

Mrakoplaš zahazuje Stvořitelem darovaný chlebíček na zem – nedoložený počátek života na Ploše.

Buch!

Vznik trollích piktogramů na čedičové desce nalezené v nejnižší vrstvě ankh-morporských melasových dolů.

Buch!

Pravděpodobný pád pátého elefanta – vznik Smaltzbergských ložisek tuku a melasových ložisek v Ankh-Morporku.

Poslední kontinent

Na XXXX dokončeny hory – jako miliony let staré.

Zaslaná pošta

Vznik golema Anghammarada.

Poslední hrdina

Prsťák Mazda krade bohům oheň.

Zaslaná pošta

Ostrov Tutie je pohlcen oceánem.

Zaslaná pošta

Golem Anghammarad se ocitá na dně moře.

Pyramidy

Dios je přenesen po výbuchu Velké pyramidy zpět v čase o 7000 let a pomáhá Khuftovi založit Mžilibabu.

Pyramidy

Umírá Sem-pa-ko, vládce Mžilibaby.

Založení ankh-morporského království.

Zajímavé časy

Odraz jednoho Slunce zakládá Agateánskou říši s pomocí Rudé Armády. Počátek budování Velké stěny.

Pyramidy

Založen Ptakosparův Podnik nekropolitních královských dodavatelů.

Malí bohové

Založena Citadela v Omnii.

Vláda krále Pneumáta. Pravděpodobný Karotkův předek, který vlastnil zlatý prsten, jenž byl nalezen nedaleko trpasličího dolu v Lancre.

Buch!

5. zelence – přibližné datování bitvy v Koumském údolí.

Mort

Založení Neviditelné univerzity Alberto Malichem, podle kterého se určují letopočty v Ankh-Morporku a v ostatních civilizovaných částech Zeměplochy.

Nevidaní akademikové

Zapálena svíce Císař, která od té doby svítí věčným plamenem, díky úsilí svícnařů Neviditelné univerzity, po dobu 2000 let.

Mort

Albert pozpátku provádí obřad Ašk-Ente a končí ve Smrťově říši.

Pohyblivé obrázky

Občanská válka v Ankh-Morporku a následný požár.

Pátý elefant

Upečení Mazance z Křemence.

Pátý elefant

Čekan Krvezbroť trpasličím králem.

Soudné sestry

Král Murun začíná vládnout v Lancre.

Soudné sestry

Začátek vlády královny Radomily.

Soudné sestry

Konec vlády královny Radomily.

Soudné sestry

Konec vlády Krále Murun v Lancre.

Zloděj času

Zřejmá časová anomálie vzniklá po opravě času Mnichy historie

Počátky otroctví v Efebe

Muži ve zbrani

V Ankh-Morporku vládne král Pneumát II. a dává vyhotovit seznam královských šperků.

Dámy a pánové

V Lancre jsou z kamenů spadlých z nebe postaveni Tanečníci.

Nadělat prachy

Byl vyroben golem, který se později identifikoval jako žena, a začal si říkat Grácie.

Soudné sestry

Začátek vlády lancreského krále Jedlůvky Dobrého.

Soudné sestry

Konec vlády lancreského krále Jedlůvky Dobrého.

Erik

Začátek války mezi Efebe a Tsortem.

Soudné sestry

Zavražděn král Champohár, který právě dostavěl hrad Lancre.

Pyramidy

Poslední válka mezi Efebe a Tsortem.

Erik

Mrakoplaš a Erik pomáhají efebské armádě dobýt tsortské město.

Erik

Lavaeolus pluje domů – počátek jeho dlouhé plavby.

Hrrr na ně!

Vynořená Lepš je počítána jako součást ankh-morporského království.

Poslední kontinent

Dokončovací stvořitelské práce na XXXX.

Poslední kontinent

Mágové pomáhají Bohu Evoluce s prací a cestují na XXXX, kde se propadají do času.

Erik

Lavaeolus po 10 letech bloudění doplouvá domů; jeho pes ho poznává a umírá.

Nevídaní akademikové

Století Letního moučného mola.

Nevídaní akademikové

Přibližná datace vzniku kopané hrané na počest bohyně Pedestriany. Hráno bez dresů.

Nadělat prachy

Přibližná datace postavení chrámu, který později sloužil jako banka Opulentů.

Pod parou

Byl vytvořen golem – kůň Blesk, kterého později Vlahoš von Rosret používá jako dopravní prostředek.

Zloděj času

Pravděpodobný rok narození Lu-Tzeho, mnicha historie.

Malí bohové

V Omnii působí prorok Janerad.

Carpe jugulum

Janerad sepisuje s hrabětem Strakupírem Maleus Malificarum.

Zloděj času

Někde v této době je v historii díra, odkud byl Mnichy historie vyjmut čas pro opravu 19. století.

Stráže! Stráže!

Při uvedení do úřadu lorda Hergota Vyšinutého zabito při kamenování mráčku 31 lidí.

Stráže! Stráže!

Uvedena v platnost Listina lidské důstojnosti – základní práva.

Pátý elefant

Trpasličí král padá do jezera a následně vzniká precedens o nedotknutelnosti krále.

Hrrr na ně!

Schválení ankh-morporského zákona nařizujícího všem obyvatelům města cvičit s lukem alespoň 1 hodinu týdně.

Stráže! Stráže!

Vyšlo nařízení o pohoršování slovem na veřejnosti.

Stráže! Stráže!

Poprava kolonie netopýrů v Ankh-Morporku na příkaz lorda Picbudky.

Zeměplošský almanach

Velká A’Tuin provedla velký dvojitý výkrut a přemet, kdy hvězdy na obloze změnily polohu několikrát během devíti měsíců.

Stráže! Stráže!

Vyhláška o veřejném pořádku.

Vydáno Důvěrné nařízení.

Muži ve zbrani

Zákon o právu na soukromí.

Zeměplošský almanach

Dne 20. června Hrabě Malorost de Montoval vedl útok Obézní brigády v první bitvě o Quirm. Obézní brigáda (žádný muž pod 150 kg) dosáhla v tomto krátkém útoku z kopce mnoha úspěchů a ukázala se naprosto nezastavitelná.

Hrrr na ně!

Jeden z předků Lady Sibyly si přinesl jako válečnou trofej hlavu Klačana.

Stráže! Stráže!

Nařízení o kontrole průmyslových procesů a výrob.

Průvodce po Zeměploše

Zahájení stavby budovy pro Cech vrahů.

Průvodce po Zeměploše

27. srpna otevřena budova Cechu vrahů a zahájena výuka.

Soudné sestry

Začátek vlády královny Zachmurie alias Chmuřenky Naražečky v Lancre.

Založení ankh-morporské Hlídky Veltrikem I.

Vyhláška shromažďovací.

V Ankh-Morporku vládne Veltrik III.

Soudné sestry

Pátý a poslední konec vlády královny Zachmurie alias Chmuřenky Naražečky v Lancre.

Založení Cechu šašků.

Vrazi začínají užívat titulu Královský cech vrahů.

Vydána vyhláška o trestuhodné blbosti.

Hrrr na ně!

Potopení poslední ankh-morporské válečné lodi Mary Jane.

Stráže! Stráže!

Vyhláška o občanské bezpečnosti.

Nadělat prachy

Narození pana Kosopáda, představeného cechu právníků a nejstarší ankh-morporské zombie.

Stráže! Stráže!

Vyhláška o domácím zvířectvu – péče a ochrana.

Zeměplošský almanach

Dne 24. dubna byl Lorenzo Laskavý korunován králem Ankh-Morporku.

Stráže! Stráže!

Uveden v platnost Kriminální a trestní zákon.

Stráže! Stráže!

Vyhláška o veřejných pivnicích – otevírací doba.

Zeměplošský almanach

Dne 3. zelence začala Ankh-Morporská občanská válka, o den později skončila.

Nohy z jílu

Elánius Kamenná tvář popravil Lorenza Laskavého a sám vládne 6 měsíců Ankh-Morporku. Konec ankh-morporského království. Příbuzní Lorenza jsou posláni do vyhnanství.

Průvodce po Zeměploše

Vrazi přestávají používat přídomek Královský.

Po ukončení vlády Kamenné tváře si lidé volí cestu demokratické volby vládce – začátek vlády Patricijů.

Poslední úprava Vyhlášky o udržování podniků z let 1433, 1456, 1463, 1465 a 1470

Narozen upír Henrik Schlina von Übervald, autor ankh-morporské hymny.

Zeměplošský almanach

Dne 17. dubna “Sukničkář” Svoboda zkomponoval operu Brukvolli il Fumato, která byla poprvé uvedena v ankh-morporské Opeře. Představení bylo přerušeno hned v prvním taktu, když se obecenstvo vrhlo na jeviště.

Zeměplošský almanach

Dne 2. srpna Erazmus Tyčka vyplul k Hnědým ostrovům na svém pokusném plavidle, Střevním badateli, plachetnici vyrobené z větší části z prasečích močových měchýřů. Jeho loď se rozpadla a potopila necelých sto metrů od mola.

Barva kouzel

Codice z Chimérie zabil posledního velkého draka.

Průvodce po Zeměploše

Budovy Cechu vrahů přechází do vlastnictví rodiny Berankinů.

Malí bohové

Prohlášení Hluboklese sedmým prorokem.

Buch!

Malíř Vidojje Grassel začíná malovat obraz Bitva v Koumském údolí.

Carpe jugulum

Narození Vlada Strakupíra.

Průvodce po Zeměploše

La Sorbumme kupuje Cech šašků.

Soudné sestry

V Ankh-Morporku založena firma J. H. Bahno alias Tichokrad a synovci.

Carpe jugulum

Narození Lacrimosy Strakupírové.

Mapa Zeměplochy

Narození lady Alice Trouffallové, rozené Adventuriové.

Buch!

Vidojje Grassel dokončuje obraz Bitva v Koumském údolí a umírá.

Zeměplošský almanach

Dne 26. června vynalezl Jetro Jednotvar poloautomatickou vrtačku na zelí.

Zeměplošský almanach

Dne 5. tlačence vynalezl Hiram Chrchel automatickou vrtačku a kotel na zelí.

Zeměplošský almanach

Dne 10. prosince vynalezl Hovorka Veselín opakovací vrtačku, kotel a harmonium na zelí.

Mapa Zeměplochy

Umírá Wilhelmína Trouffalová-Adventuriová, matka Alice.

Rok Nejisté kolčavy

Sekáč

V Quirmu je zabit člověk nepřirozeným deštěm guláše.

Zeměplošský almanach

Dne 22. řezavce Kapitán Horácio Fanfár, člen Střední jízdní lorda Žralouna, vyšplhal na Mutterhorn, nejvyšší horu Nakřápnutých hor, ve společnosti svého pucfleka a proviantmistra Křivomuse “Obchodníčka” Luciána.

Mapa Zeměplochy

Narozen generál sir Roderick O’Mezeney.

Mapa Zeměplochy

Umírá Margaret O’Mezeneyová, matka Rodericka.

Sekáč

Narození Rumpála Žičky.

Pravda

Narození mága Cídidráta Klikoskoka.

Mapa Zeměplochy

Umírá vikomt Adventurio.

Čarodějky na cestách

Narození čarodějky Mabel Obracelové.

Zeměplošský almanach

V oblasti Stoských plání řádí Velký hladomor.

Zajímavé časy

Narození Bláznivýho Humoše.

Průvodce po Zeměploše

Upálen upír Henrik Schlina von Übervald, autor ankh-morporské hymny.

Zeměplošský almanach

Založen Spolek pěstitelů zelí.

Barva kouzel

Narození Barbara Cohena.

Pátý elefant

Hmyzí dieta v Überwaldu, kdy je zakázáno těžit stříbro.

Zeměplošský almanach

Dne 30. prosince zemřela lady Amélie Hojná, zakladatelka Ankh-Morporské ligy zdrženlivých a první osoba v historii, která si ve své závěti výslovně přála být mumifikována v kakau.

Soudné sestry

Narození hrotepce Mášrechta.

Erik

Narození Břízolita Šprudláka, pozdějšího arcikancléře Neviditelné univerzity.

Zimoděj

Narození čarodějky Slečny Jasnořely Velezradné dokonale ovládající zapůjčení.

Lehké fantastično

Jedenáctiletý Cohen je vyhnán svým otcem z rodné vesnice

Podivný regiment

Narození vévodkyně Anno Dominy v Borogravii.

Mapa Zeměplochy

Smrt Ruthvena O´Mezeneyho, otce Rodericka.

Mapa Zeměplochy

Smrt lady Alice Trouffallové, rozené Adventuriové.

Mapa Zeměplochy

Mizí generál sir Roderick O’Mezeney.

Zeměplošský almanach

Dne 25. druhoříjna byla nalezena vycházková hůl cestovatele sira Rodericka O’Mezeneyho v koruně stromu na ostrově Brmbrmduc.

Narození Hrbatého Vincenta

Narození Caleba Rozparovače

Pravda

Nejhorší zima jakou pamatuje mág Cídidrát Klikoskok – vlci v Ankh-Morporku.

Barva kouzel

Cohen ve svých 27 letech krade největší diamant Zeměplochy – Offlerovu slzu.

Zeměplošský almanach

Dne 14. srpna umírá Mírumil Tomáš Hromotlouk, Zelný básník. Dožil se 83 let.

Čaroprávnost

Narození Bábi Zlopočasné.

Carpe jugulum

Starý hrabě Strakupír zabit Arno Jajcenem.

Narozen Vzoromil Výsměšek

Pravda

Narození Kvestora Dr. A. A. Hřmotvůkola.

Mort

Smrť zachraňuje a adoptuje Ysabell.

Pyramidy

Sfinga střežící hranice Mžilibaby začíná používat svoji proslulou hádanku.

Barva kouzel

Narození mága Mrakoplaše.

Mort

Ysabell dosahuje stáří 16 let a přestává stárnout.

Mágové započínají s pokusem přečíst myšlenky A´Tuin. Bylo zjištěno, že se někam dívá.

Dámy a pánové

Bábi potkává Vzoromila Výsměška, kterému je 18 let.

Dámy a pánové

Bábi potkává Královnu elfů.

Carpe jugulum

Alison Zlopočasná putuje do Überwaldu a cestou zabíjí starého hraběte Strakupíra.

Podzemní válka trpaslíků v Überwaldu

Narození Samuela Elánia

Nadělat prachy

Narození Carlo Tocciniho, alias pana Korouhvičky, budoucího hlavního pokladníka banky Opulentů.

Buch!

Narození upírky Sally (Sallacia Deloresita Amanita Trigestrata Zeldana Malifee… “myslím, že těch pár dalších můžeme vynechat“ von Herbatch), pozdější policistky v Ankh-Morporku.

Pyramidy

Koprkvaš začíná působit v pohřebnictví.

Pohyblivé obrázky

Výsměšek opouští NU jako mág sedmého stupně ve věku 27 let.

Stráže! Stráže!

Narozena lady Sibyla Deidra Olgivanna Berankinová.

Sam Elánius slouží jako tabulová služba.

Mort

Pravděpodobné datum narození Morta.

Mort

Narození princezny Kelirehenny I., zkráceně Keli.

Lehké fantastično

Narození Bethan.

Pravděpodobný rok narození Nobyho Nóblhócha.

Nadělat prachy

Pan Korouhvička je zaměstnán jako poslíček v bance Opulentů.

Pravděpodobné datum svatby seržanta Tračníka.

Sekáč

Na NU se odehrává událost s Cimprdlichem Strukodojem alias Hecířem.

Čaroprávnost

Smrt mága Podomního Kšafta a narození Eskariny Kovářové.

Barva kouzel

Dvoukvítek začíná šetřit na cestu do zemí za Velkou stěnou.

Dámy a pánové

Umírá Střízlivoj Ogg, poslední manžel Stařenky.

Rok Tančícího psa

Mrakoplaš se dává zapsat na NU.

Noční hlídka

Události Noční hlídky.

Noční hlídka

Kolík A. S .P. začíná podnikat.

Noční hlídka

Cech vrahů vede Dr. Šoulet.

Noční hlídka

Elánius nastupuje do Hlídky (asi v 16 letech).

Noční hlídka

Prohlášení lidu ze slavného 25. května: Založení Lidové republiky ulice U Melasového dolu.

Noční hlídka

26. května. Rozpad Lidové republiky ulice U Melasového dolu.

Noční hlídka

Umírá lord Skřipec Sebevražda a nastupuje lord Picbudka

Noční hlídka

Při revolučních nepokojích umírají Jan Kýla, Vojtěch Tupátko, Meruno Hadrakko, Jaroslav Havránek, Cecil „Mňácal“ Klapálek, Mirko Kabátník a technicky Reginald Půlbotka.

Malí bohové

Narození Bruty.

Barva kouzel

Tethys začíná pracovat na Okraji.

Rok Užaslého brouka

Zajímavé časy

Narozen Lord Hong, pozdější Velký vezír Agateánské říše.

Malí bohové

Omnie dobývá Istancii.

Pravda

Jindřich Král zakládá svoji firmu na recyklaci přírodních darů.

Magický prazdroj

Narození supermága Peníze.

Barva kouzel

Události z Barvy kouzel (trvají 6 měsíců).

Barva kouzel

Patricij Ankh-Morporku (zřejmě lord Picbudka), vysílá Mrakoplaše na misi.

Barva kouzel

Prokopnutý buben vyhořel (a s ním skoro celý Ankh-Morpork) a je obnoven jako Zašitý buben.

Barva kouzel

Založen Cech kupců a obchodníků.

Čaroprávnost

Esk je 8 let a nastupuje do učení k Bábi Zlopočasné.

Lehké fantastično

Události Lehkého fantastična (trvají 3 měsíce).

Lehké fantastično

Knihovník NU změněn na orangutana.

Lehké fantastično

Ysabell ve Smrťově říši potkává Dvoukvítka a Mrakoplaše.

Lehké fantastično

Cohen ve věku 87 let potkává Mrakoplaše.

Lehké fantastično

Devět roztočených zrcadel se stává Velkým vezírem.

Lehké fantastično

Vládcem Agateánské říše je chlapec.

Lehké fantastično

Prezidentem Cechu vrahů je Zlorf Flanelnoha.

Lehké fantastično

Arcikancléřem Neviditelné univerzity je Galder Zlopočasný (Počasvosk).

Lehké fantastično

Mrakoplaš se zbavuje Zaklínadla, rodí se osm malých Zeměploch.

Lehké fantastično

Mrakoplaš se stává Knihovníkovým asistentem.

Zaslaná pošta

Narození Vlahoše von Rosreta, pozdějšího vrchního poštmistra.

Čaroprávnost

Bábi přivádí na Neviditelnou univerzitu Eskarinu.

Čaroprávnost

Události v Čaroprávnosti.

Pravda

Lord Vetinari s vyznamenáním absolvuje studie v Cechu vrahů (upravený údaj z Krkatilovy šlechty).

Čaroprávnost

Arcikancléřem Neviditelné univerzity je Ostrúhel.

Erik

Narození Erika.

Dámy a pánové

Pravděpodobný rok narození Jeníka Ogga.

Mort

Události v Mortovi.

Mort

Mort nastupuje začátkem roku ke Smrťovi jako učedník.

Mort

Umírá král Olerve zvaný Bastard, otec Keli.

Mort

Mort maří pokus o vraždu princezny Keli.

Mort

Patricij Ankh-Morporku (zřejmě Picbudka) slaví desáté výročí zvolení.

Mort

Albert vtrhává na Neviditelnou univerzitu. Potkává se s Mrakoplašem a Knihovníkem.

Mort

Umírá velký vezír Agateánské říše Devět roztočených zrcadel.

Mort

Mort bojuje se Smrťem.

Těžké melodično

Zuzanka se vrací v čase a pozoruje souboj svého otce se Smrtěm. Smrť si jí všimne a ušetří tak Mortův život.

Mort

Mort a Ysabell mají svatbu. Stávají se tak vévodou a vévodkyní Sto Helit.

Malí bohové

Bruta se stává novicem v Citadele.

Soudné sestry

Události první části Soudných sester.

Soudné sestry

Vévoda Felmet usedá na trůn.

Těžké melodično

Narození Impa Y Cilina.

Stráže! Stráže!

Narození Karotky Rudykopalssona.

Trolí most

Cohen přijíždí na Slídův most.

Soudné sestry

Lancre a Cohen poskočí v čase o 15 let dopředu. Magráta a šašek Verence tak uskutečňují nejdelší polibek v historii milostných předeher.

Těžké melodično

Narození Zuzanky Stohelitské.

Zaslaná pošta

Uzavřena královská pošta v Ankh-Morporku. Narození poštovního kocoura Ryšamona.

Podivný regiment

Narození Alice Tupečkové (Coto), pozdější vládkyně Borogravie.

Malí bohové

Velký Om se vtěluje do želvy.

Magický prazdroj

Události v Magickém prazdroji.

Magický prazdroj

Mrakoplaš zůstává uvězněn v Podzemních rozměrech.

Nadělat prachy

Pan Korouhvička se po dvacetileté službě stává hlavním pokladníkem v bance Opulentů.

Čarodějky na cestách

V Genově umírá baron Sobota a stává se zombií.

Pravda

Narodil se Hafal.

Zloděj času

Pravděpodobné datum narození Jeremiáše Tikala a Lobsanga Loudy.

Kruxminor vyučuje v Cechu vrahů.

Malí bohové

Události Malých bohů.

Malí bohové

Bruta potkává Efebiánce Xena a stává se hlavou omniánské církve.

Pyramidy

Události v Pyramidách. Začínají v létě a trvají 3 měsíce.

Pyramidy

Těpic potkává Efebiánce Xena.

Pyramidy

Těpic (1398. vládce) odstupuje a vlády v Mžilibabě se ujímá jeho sestra královna Ptraci.

Zajímavé časy

Poslední nepostižitelný albatros přilétá do Ankh-Morporku.

Těžké melodično

Zuzanka v šesti letech poprvé navštěvuje svého dědečka Smrtě.

Hrrr na ně!

Muibarak si v Ankh-Morporku otevírá restauraci Pozemská jídla.

Hrrr na ně!

Potom, co oběma stranám došly kameny, je uzavřeno příměří mezi Elharibem a Malovínem.

Carpe jugulum

V Povranovci v Überwaldu umírá babička Piotra Cirkéla.

Erik

Události v Erikovi.

Erik

Mrakoplaš uniká z Podzemních rozměrů.

Erik

Arcikancléřem Neviditelné univerzity je Břízolit Šprudlák (starý 98 let).

Erik

Mrakoplaš a Erik unikají z pekla zpět na svět.

Mrakoplaš cestuje všude možně po několik let. Utíká před mnohými věcmi při hledání bezpečné nudy.

Noční hlídka

Umírá maminka Samuela Elánia.

Dámy a pánové

Narození Žuchlíka Ogga.

Soudné sestry

Žeňa Vínozpěv staví divadlo Plocha.

Zimoděj

Narození Toničky Bolavé, někdy krátce před Prasečnicemi.

Pastýřská koruna

Narození Graciána, prvního známého čaroděje.

Leonardo da Quirm mizí.

Sekáč

V Ankh-Morporku se objevuje Mauric a jeho cvičení hlodavci.

Stráže! Stráže!

V únoru založeno Osvícené bratrstvo ebenové noci.

Rok Rozmarného hada.

Soudné sestry

Události druhé části Soudných sester.

Soudné sestry

Lancre se probírá z časového spánku (konec 15 letého skoku vpřed v čase).

Trolí most

Cohen po rozhovoru se Slídou se rozhodne vykonat něco velkého a začíná pouť na Vyvažovací kontinent.

Soudné sestry

Umírá vévoda Felmet a na trůn Lancre usedá král Verence II.

Čarodějky na cestách

Události Čarodějek na cestách.

Čarodějky na cestách

Umírá Desideráta Dutá a Mabel Obracelová.

Čarodějky na cestách

Čarodějky směřují do Genovy.

Čarodějky na cestách

Umírá Líza Zlopočasná a baron Sobota.

Čarodějky na cestách

Na genovský trůn usedá Eliška Sobotová.

Čarodějky na cestách

Čarodějky se cestou domů dostávají až na Okraj, kde spatří jednoho z velkých slonů.

Pohyblivé obrázky

Na podzim umírá Dákin Ribob, poslední Strážce brány v Holly Woodu.

Stráže! Stráže!

Karotka přichází do Ankh-Morporku.

Stráže! Stráže!

Události ze Stráže! Stráže!

Stráže! Stráže!

Po několik dní vládne AM drak Ker I.

Stráže! Stráže!

Karotka povýšen na desátníka.

Stráže! Stráže!

Prezidentem Cechu zlodějů je Urdo von Fuj.

Pohyblivé obrázky

Události z Pohyblivých obrázků.

Pohyblivé obrázky

Vzoromil Výsměšek je pozván na Neviditelnou univerzitu, aby převzal post Arcikancléře.

Pohyblivé obrázky

Alchymisté objevují osmocelulózu a vybuchlá zrna.

Pohyblivé obrázky

Navážka se dvoří Rubíně.

Sekáč

Události ze Sekáče.

Sekáč

Umírá Rumpál Žička a slečna Renata Zahořalá.

Sekáč

V Quirmu řádí chřipková epidemie.

Mrakoplaš po letech všemožných útěků končí na malém kokosovém ostrůvku.

Sekáč

Objevuje se Krysí smrť.

Dámy a pánové

Události z Dam a pánů.

Dámy a pánové

V Lancre je otevřen parlament.

Dámy a pánové

Svatba Verence II. a Magráty Česnekové.

Muži ve zbrani

Dr. Kruxminor je hlavou Cechu vrahů.

Muži ve zbrani

K Hlídce nastupuje Navážka, Angua a Potroublo.

Muži ve zbrani

Karotka se v 17 letech stává kapitánem Hlídky.

Po smrti dr. Kruxminora se stává hlavou Cechu vrahů lord Odkraglli.

Nohy z jílu

Snori Štítohryz vyhrává na hrách v Sedmihoří.

Zajímavé časy

Události v Zajímavých časech.

Zajímavé časy

Barbar Cohen poráží milionovou armádu Achátové říše a stává se císařem. Umírá pan Čabajka.

Malí bohové

Díky úpravám času Mnichy historie umírá prorok Bruta přibližně v tomto období, ve věku 118 let.

Maškaráda

Události z Maškarády.

Maškaráda

Bábi Zlopočasná hraje karty se Smrťem.

Maškaráda

Pan Štandlík se stává majitelem AM opery.

Nohy z jílu

V zelenci se odehrávají události knihy Nohy z jílu.

Nohy z jílu

K hlídce nastupuje Pleskot Řiťka a golem Dorfl.

Nohy z jílu

Velký požár Královské heraldické společnosti.

Moře a malé rybky

Události v Moři a malých rybkách.

Těžké melodično

Události Těžkého melodična.

Těžké melodično

Umírá Mort a Ysabell.

Na Neviditelné univerzitě začínají stavět Hexe.

Zaslaná pošta

Robert Srdénko, otec Adoráty, je podvodně zbaven vlastnictví Společnosti Velké linky, která přechází pod konsorcium vedeném Nadosahem Pozlátkem.

Hrrr na ně!

Události Hrrr na ně!

Pravda

Umírá Ruprecht ze Slova.

Nohy z jílu

Samuel Elánius se stává vévodou.

Otec prasátek

Události z Otce prasátek.

Carpe jugulum

Události z Carpe jugulum.

Carpe jugulum

Narození Esmeraldy Pečlivé Výslovnosti Margarety Lancreské.

Poslední kontinent

Události z Posledního kontinentu.

Poslední kontinent

Mrakoplaš světu představuje Broskev Nellie.

Poslední kontinent

Na XXXX nastává Pramokro.

Mágský sbor se vrací domů.

Nohy z jílu

Třísté výročí občanské války v Události v Ankh-Morporku.

Věda na Zeměploše I.

Události z Vědy na Zeměploše I.

Pátý elefant

Události z Pátého elefanta.

Pátý elefant

Elánius cestuje jako vyslanec do Überwaldu.

Pátý elefant

Na Zeměploše je již vybudována semaforová síť nejméně z Ankh-Morporku až do Bjonku v Überwaldu.

Pátý elefant

Rydzink Rydzinkson se stává Dolním králem.

Pátý elefant

Umírá Wolfgang von Überwald, Anguin bratr.

Zloděj času

Velká A’Tuin dělá otočku a polyká nebezpečný asteroid.

Pravda

Události z Pravdy.

Pravda

Založena Ankh-morporská Kometa.

Zloděj času

Události ze Zloděje času.

Zloděj času

V Quirmu poprava Svěráka „Řezníka“ Šmorna.

Zloděj času

Kaos se vrací na místo pátého jezdce Jakokalypsy.

Noční hlídka

Události z Noční hlídky.

Noční hlídka

Narození malého Sama Elánia.

Věda na Zeměploše II.

Události z Vědy na Zeměploše II.

Poslední hrdina

Události z Posledního hrdiny.

Poslední hrdina

První a poslední let Luňáka.

Poslední hrdina

Odchod Cohena, Humoše, Podrse, Vildy a Caleba.

Poslední hrdina

Osvobození Prsťáka Mazdy členy Stříbrné hordy.

Leonardo da Quirm za trest obnovuje výzdobu chrámu Malých bohů v Ankh-Morporku (za pouhé 3 týdny).

Podivný regiment

Události z Podivného regimentu.

Podivný regiment

Krátkodobě uzavřeno příměří mezi Borogravií a Zlobenií.

Podivný regiment

Alice Tupečková (Coto) nastupuje místo vévodkyně Anno Dominy na trůn Borogravie.

Svobodnej národ

Roland, syn barona z Křídy, byl unesen královnou víl.

Zaslaná pošta

Vražda Jana Srdénka, bratra Adoráty, shozením ze semaforové věže.

Zaslaná pošta

Události ze Zaslané pošty.

Zaslaná pošta

Znovu otevřena Královská pošta v AM.

Zaslaná pošta

Vydány první AM poštovní známky.

Zaslaná pošta

Velký požár Poštovního úřadu, při kterém umírá golem Anghammarad.

Zaslaná pošta

Vítězství Pošty nad Semaforovou společností ve Velkém závodě do Genovy. Pošta přebírá správu nad Společností Velké linky s přibližně 360 semafory.

Rok Granátového garnáta.

Svobodnej národ

Události ze Svobodného národa.

Svobodnej národ

Tonička Bolavá se v devíti letech seznamuje s národem Nac mac Fíglů a společně poráží královnu víl v jejím království. Poprvé se setkává s Bábi Zlopočasnou.

Svobodnej národ

Roland, syn barona z Křídy, se vrátil zpět ke svému otci po záchraně od Toničky Bolavé. Všichni si myslí, že to on Toničku zachránil. Pravdu zná jen on a Tonička.

Buch!

Události z Buch!

Buch!

Do Hlídky nastupuje první upír, upírka Sally (51 let).

Buch!

Odhalena pravda o událostech v Koumském údolí.

Nadělat prachy

Události z nadělat prachy.

Nadělat prachy

Vlahoš von Rosret se stává zástupcem ředitele banky Opulentů, pana Pedanta.

Nadělat prachy

Ankh-Morpork přechází v měnovém systému ze zlatého standardu na golemský.

Klobouk s oblohou

Události z Klobouku s oblohou.

Klobouk s oblohou

Tonička Bolavá ve svých 11 letech odchází k paní Rovnodovážné do učení na čarodějku.

Klobouk s oblohou

Žanina si bere Roba Kterýtena a stává se keldou v královské mohyle na Křídě.

Klobouk s oblohou

Tonička se utkává se zlojrojem, poráží jej a osvobozuje od jeho věčné existence.

Zimoděj

Události ze Zimoděje.

Zimoděj

Tonička je v učení u slečny Velezradné. Ta ve svých 111 letech umírá stářím a na její místo nastupuje Anagrama.

Zimoděj

Tonička vypomáhá u Stařenky Oggové v Lancre.

Zimoděj

Tonička se ve 13 letech na jaře vypořádává se Zimodějem spalujícím polibkem.

Nevídaní akademikové

Rok Zádumčivého zajíce.

Nevídaní akademikové

Po staletích nepřátelství uzavřena mírová dohoda Koumského údolí mezi troly a trpaslíky.

Nevídaní akademici

Události z Nevídaných akademiků

Nevídaní akademikové

Vetinariho pokusy změnit ankh-morporskou pouliční kopanou v civilizovaný sport.

Nevídaní akademikové

Tým Neviditelné univerzity téměř po 20 letech hraje kopanou, aby naplnil poslední vůli arcikancléře Vícevelkého a nepřišel tak o značně vysoké dědictví, včetně pozemků pod NU.

Obléknu si půlnoc

Angua je povýšena na kapitánku.

Obléknu si půlnoc

Události z Obléknu si půlnoc.

Obléknu si půlnoc

Eskarína Kovářová jako jediná doložená mágyně pomáhá Toničce Bolavé proti Úskočnému muži.

Obléknu si půlnoc

Tonička Bolavá poráží Úskočného muže s pomocí baronova vojáka Přestůje.

Obléknu si půlnoc

Svatba barona Rolanda z Křídy s Kalendárií.

Šňupec

Události ze Šňupce

Šňupec

Elánius je spojeným úsilím své ženy a Patricije donucen opustit (dočasně) službu a vydat se na venkovské sídlo Berankinů na dovolenou.

Šňupec

Skřeti jsou díky Elániovi a Sibyle prohlášeni za myslící bytosti rovné lidem, trollům a trpaslíkům. Je zakázáno jejich otroctví.

Pod parou

Události z Pod parou

Pod parou

Mandlík Štědrovka vynalézá parní lokomotivu a uzavírá s Jindřichem Králem dohodu o výstavbě železnice.

Pod parou

Královna Keli Stolatská slavnostně zahajuje provoz železnice vedoucí ze Stolat do Ankh-Morporku.

Pod parou

Ve Schmaltzbergu v Überwaldu dochází k trpasličímu převratu za nepřítomnosti Dolního krále. Albrecht Albrechtsson uvězněn.

Pod parou

Rydzik Rydziksson po neúspěšném převratu usedá opět na trůn a prohlašuje se za královnu.

Pod parou

Železnice vedoucí z Ankh-Morporku do hlavního města Überwaldu Bjonku je oficiálně dokončena.

Pastýřská koruna

Události z Pastýřské koruny.

Pastýřská koruna

Bábi Zlopočasná umírá přirozenou smrtí a své vedoucí místo mezi čarodějkami odkazuje Toničce Bolavé.

Pastýřská koruna

Gracián (16 let) přebírá po domluvě s Toničkou Bolavou území po Bábi Zlopočasné v Lancre a stává se prvním čarodějem.

Pastýřská koruna

V Lancre a na Křídě dojde k velké bitvě mezi čarodějkami a elfy. Elfové jsou poraženi a zahnáni zpět do své říše.

Pastýřská koruna

Uzurpátorský elfí král Hrachokvět zabíjí Královnu elfů. Následně je zabit skutečným Králem elfům.

Pastýřská koruna

Tonička se vrací na Křídu a obnovuje pastevecký domek Babičky Bolavé, ve kterém začne žít.

Končí století Ovocného netopýra a začíná století Ančovičky.

Malí bohové

Knihovník cestuje zpět v čase do roku 1985, aby zachránil svitky z efebské knihovny, kterou zachvátil velký požár.

Erik

Astfglt se setkává se Smrťem a dozvídá se, že Mrakoplaš není démon, ale člověk.