Víte, že?

Tethys z Bathys

Tethis si sedl na výčnělek kamene. Zpoza mraku vysvitl vysoko na nebi Zeměplochy měsíc a jeho záře způsobila, že skřet vypadal jako z ledu.
„Tam někde je asi můj domov,“ řekl pomalu. „Daleko pod těmi vašimi hloupými slony a tou směšnou želvou. Skutečný svět. Občas sem chodím a dívám se tam, ale nějak se nemůžu přinutit k tomu, abych udělal ten poslední krok... Opravdový svět se skutečnými lidmi. Měl jsem tam ženy a několik dětí...“ na chvíli se odmlčel a vysmrkal se. „Tady se brzo naučíte, co ve vás opravdu je, tady na Okraji!“
„Prosim vás, neřikejte to pořád,“ zakvílel Mrakoplaš. Otočil se a uviděl Dvoukvítka, který stál s bohorovným klidem na samotném kraji skály a díval se dolů. „Heh,“ vyletělo z čaroděje a ubožák se pokusil vmáčknout pod kámen.
„Tam dole je nějaký jiný svět?“ vyzvídal Dvoukvítek a nakláněl se kupředu. „A kde, přesně?“
Skřet mávl neurčitě rukou. „Tam někde: Víc nevím. Byl to jen takový malý svět, celý modrý.“
„Tak co děláte tady?“ zeptal se ho Dvoukvítek.
„Vám to ještě nedošlo?“ zvýšil skřet popuzeně hlas. „Přepadl jsem doma přes okraj!“
Vyprávěl jim o svém světě, který se jmenoval Bathys a ležel kdesi mezi hvězdami. Jeho obyvatelé na něm vytvořili několik úžasných civilizací, které žily ve třech obrovských oceánech, zabírajících téměř celou rozlohu kotouče. Patřil k masolovům, což byla kasta, která si získávala živobytí nebezpečným způsobem. Masolovové vyjížděli na souš ve zvláštních pozemních plachetnicích a lovili hejna jelenů a bizonů, kteří obývali bouřemi bičovanou pevninu. Jeho jachta byla překvapena divokým poryvem vichřice a zahnána do nezmapovaného kraje. Zbytek posádky nasedl do malého veslovacího vozíku a vyjel ke vzdálenému jezeru, které se zablesklo na obzoru. Tethis, jako kapitán, se rozhodl zůstat na palubě lodi. Bouře ji nakonec smetla přes kamenitý okraj jeho světa, když ji ovšem předtím ještě rozbila na třísky.
Barva kouzel

Téthys je jednou z dvanácti Titánů, dcerou boha Úrana a matky Gaie. Stala se manželkou svého bratra Titána Ókeana, boha moří. Zplodila mu mnoho potomků – všechny řeky a potoky, které ústí do moře, a další tři tisíce synů a tři tisíce dcer.

Thetis je také dcera mořského boha Nérea, který byl jedním z potomků Titánů Ókeana a Téthys. Néreus byl mořským starcem, který měl věštecké schopnosti. I on měl, stejně jako jeho rodiče, nespočet dětí. Jeho nádherná dcera Thetis se pak stala matkou Achillea, největšího a nejproslulejšího válečníka Trojských válek, kterého zplodila s fthíjským králem Péleem. Sňatek s Péleem byl z donucení, kdy ke svatbě byla donucena samotným Diem poté co se dozvěděl o věštbě, která tvrdila, že její budoucí syn předčí svého vlastního otce. Proto ji donutil vzít si smrtelníka.

Bathys, svět, ze kterého pochází mořský troll Tethis, je řecký výraz pro hloubku. Název planety by se tedy dal přeložit jako Hloubka nebo Hlubina. Z tohoto slova vznikl například výraz pro ponorku, která se používá k ponorům do velkých hloubek – batyskaf.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

07.06.2022
Petr Čáp

Ze stejné knihy...