Víte, že?

Původ Ankh-Morporku

Všechna města vesmíru a v kterémkoliv čase byla, jsou a budou pouhými odrazy dvojměstí, vzniklého spojením pyšného Ankhu a kacířského Morporku. Ankh-Morpork, praotec všech měst, zažil ve své dlouhé a pestré historii mnoho pohrom a násilí, ale vždy se znovu pozvedl k nové slávě. Tentokrát to byl oheň, následovaný umělou záplavou, ničící všechno, co nebylo z hořlavého materiálu. Obyvatelům, kteří přežili požár, působil divoký a hučící proud zalévající ulice města nemalé starosti. Jenže tím celá ta historie zdaleka nekončila, požár v ní představoval spíš jakési ohnivé interpunkční znaménko, plamennou čárku nebo snad salamandří středník. Barva Kouzel

Název Ankh-Morpork je složen ze dvou slov:

Ankh je znám také jako Nilský kříž. Byl často vyobrazován s egyptskou bohyní Isis, patronkou života. Je jedním z hlavních symbolů Egypta a je považován za nositele síly a života. Často je také zmiňován jako klíč k podsvětí. Kříž znamenal jak život pozemský, tak život věčný. Egyptští bohové jsou často vyobrazováni s křížem v ruce. V době šíření křesťanství převzali symbol koptští křesťané v Egyptě. Jeho tvar zdánlivě připomíná lidské tělo s rozpaženýma rukama a smyčka v horní části kříže představuje hlavu. Dnes se ankh používá jako amulet. Pro Egypťany měl ovšem symbolizovat zrození, život. Kdy horní část představuje dno pánevní a spodní část kříže penis tzn. kopulační znaky spojené.

Morepork je jiný název pro kulíška kukaččího neboli sovku bubuk (angl. Southern Boobook, lat. Ninox novaeseelandiae), sovu žijící v Austrálii, na Novém Zélandu, Nové Guinei a dalších přilehlých ostrovech jižního Pacifiku. Město Ankh-Morpork má tuto sovu dokonce i v erbu. Sovka bubuk má téměř 20 alternativních a běžných jmen, většinou oblastních. Nejvíce používané je právě jméno morepork.

Sovka bubuk je velice rychlý a hbitý pták a mezi jeho kořist patří převážně hmyz , ale i pavouci, ještěrky, drobní ptáci a hlodavci, většinou krysy. Sovka bubuk hnízdí v listopadu a do hnízda snáší 3 až 4 vejce, která se vyvíjejí zhruba 30 dní.

Pro konečnou podobu Ankh-Morporku byly vzorem zejména evropská města Tallin, Praha, Budapešť a Londýn, což je u fanoušků Zeměplochy již obecně známo (viz Výtvarné umění Zeměplochy). Pratchett pak doplňuje, že dodal něco i z amerických měst Seattle a New York.

Méně známé je to, že Budapešť vznikla sloučením dvou, respektive tří, měst. Na jedné straně řeky Dunaje to byl Budín a Starý Budín (Buda) a na straně druhé město Pešť. Dunaj protéká městem od severu k jihu a rozděluje tak město na dvě části. Není těžké zde rozpoznat spojitost mezi Budapeští a Ankh-Morporkem, protože i Ankh-Morpork vznikl sloučením dvou měst, která se rozkládala na obou březích.

Z Prahy si pak Ankh-Morpork vzal zejména tvar řeky Ankh, protékající městem. Pratchett sám jednou při návštěvě Prahy uvedl, že Vltava vypadá jako řeka Ankh, s tím rozdílem, že je o něco čistší.

Ve filmu Maska zrcadla (Mirrormask), který byl natočen podle scénáře britského spisovatele Neila Gaimana (Dobrá znamení, Sandman, Američtí bohové) je záběr na město, které se nápadně podobá Ankh-Morporku. Protože jsou Pratchett a Gaiman přátelé, není vyloučené, že si Gaiman podobu zeměplošského města pro tento film zapůjčil.

Město z filmu Maska Zrcadla (Mirrormask)

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

05.07.2021
Petr Čáp

Ze stejné knihy...