Víte, že?

Ledoví obři

„Něco se děje s počasím,“ oznámila mu Conina. „Proč?“
„To mi chcete říct, že to vážně nevíte?“ podíval se na ni džin.
„Proto se tě snad ptáme, ne?“
„No, já to můžu těžko posoudit, ale skoro to vypadá jako Jakokalypsa, co?“
„Cože?“
Džin pokrčil rameny. „Bohové zmizeli, je to jasné?“ řekl. „A jak víte, tak podle legend to znamená, že -“
„Ledoví obři,“ prohlásil Nijel zděšeným šeptem.
„Mluv nahlas,“ požádal ho Creosot.
„Ledoví obři,“ vykřikl na něj Nijel trochu popuzeně. „Bohové je drželi v zajetí, víte. Někde na Středu. Až nastane konec světa, obři se osvobodí, vyjedou do světa na strašlivých ledovcích, získají nazpět vládu, zadusí pod svýma nohama plamen civilizace a svět bude nakonec ležet nahý a zmrzlý v děsivě mrazivé záři hvězd. Nakonec zmrzne sám čas. Nebo tak nějak podobně.“
Magický prazdroj

Podle severské mytologie byla na počátku Velká prázdnota. Za jejím severním okrajem ležel Niflheim, země chladu, temnoty a mlhy, a za jižním okrajem Múspellsheim, země ohně, žáru a světla. Ve středu Niflheimu tryskal pramen a z něj vytékalo dvanáct řek, které ústily do Velké prázdnoty. Zde řeky zamrzaly v led a propast se tak postupně naplňovala. Z Múspellsheimu vál horký vítr a vylétaly jiskry a dopadaly na led, ze kterého se tak zrodila prabytost, obr Ymi.

Když obr usnul, potil se a pod levou paží mu vyrostli muž a žena. Jedna obrova noha se třela o druhou a zplodily spolu syna. Z těchto potomků pocházejí všichni další obři.
Led dále tál a z krůpějí vody se zrodila bezrohá kráva Audhumla. Svým mlékem živila obra Ymiho. Sama olizovala slané ledovce, až se z jednoho z nich zrodil praotec bohů Búri. Sám ze sebe splodil syna a ten si vzal za ženu obryni Bestlu. Ta mu porodila Ódina, Viliho a Véu, první bohy z rodu Ásů.

Mladí bozi byli silní a chytří. Chtěli si vybudovat vlastní zemi, ale svět obrů jim v tom bránil. Obři z jinovatky zahrnovali prostor ledovými krami a praobr Ymi mohutněl a svým tělem zavaloval stále víc místa. Proto bohové Ymiho zabili. Z jeho krve vznikla velká potopa, ve které se všichni ostatní obři z jinovatky utopili. Jen jeden pár přežil a z nich pak vzniklo celé další pokolení obrů, které bohy nenávidělo.

Při Ragnaröku, poslední bitvě mocností dobra a zla, se obři přidají na stranu nepřátel lidstva a bohů. Všichni pak v poslední válce zahynou.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

01.07.2024
Petr Čáp

Ze stejné knihy...