Víte, že?

Lidoop a obdélník temnoty

„Uteč, ty blbečku!“ zaječel, když viděl, že se Věc chystá k protiútoku. Odněkud z nicoty se mu na rtech zhmotnila slova: „Víš, co se dělá s neposlušnými chlapci?“
Peníz zbledl, obrátil se a rozběhl se ke světelnému sloupu. Pohyboval se, jako by běžel sirupem, zápasil se strmou křivkou entropie. Pokřivený obraz světa obrácený naruby se vznášel několik kroků od něj, pak už ho od něj dělily jen centimetry, slabá zvlněná blanka…
Kolem kotníku se mu sevřelo chapadlo a Peníz padl kupředu.
V pádu rozhodil ruce a jedna z nich se zabořila do sněhu. Okamžitě ji však uchopilo něco jiného, něco, co se podobalo teplé kožené rukavici, ale pod hebkým dotekem se ukrýval stisk a síla kalené oceli. Cítil, jak ho teplá ruka táhne neodolatelnou silou vzhůru a spolu s ním i stvoření, které mu viselo na kotníku.
Mihlo se kolem něj něco temného a zrnitého a najednou klouzal po kulatých dlažebních kamenech pokrytých ledem.
Knihovník pustil chlapcovu ruku a postavil se nad Penízem s kusem těžkého dubového trámu v rukou. Lidoop chvilku zíral do podivné temnoty, pak se rameno, loket a zápěstí jeho pravé paže pozvedly v pravé ódě na aplikovanou mechaniku páky a úderem, nevyhnutelným jako vznik a vývoj lidstva, švihly dubovým trámem.
Ozval se čvachtavý zvuk, ublížené zaskřehotání a pálivý stisk na Penízově noze povolil.
Magický prazdroj

Tato část textu je odkazem na slavný Kubrickův film 2001: Vesmírná odysea (1968), na jehož scénáři se podílel A. C. Clarke, který podle něj napsal stejnojmennou knihu. Jedná se o jednu z nejznámějších scén, kdy op poprvé ovládne znalost používání nástrojů a tak učiní první krok k lidství.

Ukázka z filmu 2001: Vesmírná odysea

Stejná část filmu pak také proslavila symfonickou báseň německého hudebního skladatele Richarda Strausse Tak pravil Zarathustra (Also sprach Zarathustra), kdy díky tomuto filmu se úvodní část této skladby stala jednou z nejpoužívanějších filmových melodií. Byla mimo jiné použita i jako úvodní znělka pro satirický televizní pořad Česká soda.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

06.05.2024
Petr Čáp

Ze stejné knihy...