Víte, že?

Brownův pohyb

Mrakoplaš zíral; „Co je to?“
„Myslím, že nějaký chrám,“ řekla Conina.
Mrakoplaš stál a němě zíral vzhůru, zatímco do něj naráželi obyvatelé Al Kali, kteří vzápětí pokračovali dál v jakési lidské napodobenině Brownova pohybu. Chrám, pomyslel si. Dobrá, velký tedy opravdu byl a impozantní a architekt využil každý známý trik, aby jeho stavba vypadala ještě větší a velebnější. Chrám měl v každém člověku, který se na něj díval, naopak vzbudit dojem, že člověk je malý a bezvýznamný a zdaleka nemá tolik věží a kopulí. Bylo to místo, které vypadalo přesně tak, jak si ho budete celý život pamatovat.

Magický prazdroj

Brownův pohyb je neuspořádaný pohyb mikroskopických částic rozptýlených v kapalném nebo plynném prostředí. Je limitou náhodné procházky. Vysvětlením Brownova pohybu je, že molekuly v roztoku se vlivem tepelného pohybu neustále srážejí, přičemž směr a síla těchto srážek jsou náhodné, díky čemuž je i okamžitá poloha částice náhodná. Rychlost Brownova pohybu je úměrná teplotě systému.
Brownův pohyb poprvé zaznamenal v roce 1827 biolog Robert Brown, když pozoroval chování pylových zrnek ve vodě. Aby vyloučil možnost, že pohyb je projevem případného života, opakoval experiment s částicemi prachu. Na příčinu tohoto jevu ale nepřišel.

Podstatu tohoto jevu objasnil v roce 1905 Albert Einstein. Příčinou pohybu pylových zrn je neustálý a neuspořádaný pohyb molekul vody, které vráží do těchto zrn (kinetická teorie látek).

Zde se můžete podívat na video, jak vypadá Brownův pohyb pylových zrn ve skutečnosti:

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

26.02.2024
Petr Čáp

Ze stejné knihy...