Víte, že?

Draci z Wyrmu

Hora se jmenovala Wyrmberg a zvedla se téměř půl míle nad zelené údolí. Byla obrovská, šedá a stála na svém vrcholu.
To znamená, že její základna byla v průměru pár desítek yardů. Pak se zvedla a prodírala hustými mračny a půvabně se klenula ven, jako obrácený trubka. Nahoře byla korunována plošinou, širokou dobře čtvrt míle, na níž rostl malý prales, a bohatá zeleň padala v hustých převisech přes její okraj. Stálo tam několik budov. Pramenila tam dokonce i malá řeka, která se ovšem na svém konci řítila přes okraj a větry způsobily, že vzniklý vodopád dopadal dolů jako jemný déšť.
V horní části, těsně nad okrajem plošiny, se černala jako bezzubá ústa ústí mnoha jeskyní. Byla pravidelná a vypadala, jako by nevznikla docela přirozenou cestou. V tom chladném podzimním ránu se tyčila hora Wyrmberg nad pokrývkou mraků jako obrovský holubník.
Rozměry otvorů ovšem naznačovaly, že by případní „holoubci“ museli mít rozpětí křídel kolem čtyřiceti yardů.

***

Draci okamžitě vycítili Liessinu přítomnost. Vzduch v jeskyni se rozproudil, když se jako složitý hlavolam rozevřelo osmaosmdesát párů křídel. K Liesse se obrátilo osmaosmdesát obrovských hlav a upřelo na ni zelené mnohoúhleníkovité oči.
Zvířata jsou stále ještě slabě průhledná. Zatímco si muži kolem ní začali rozebírat z polic hákové boty, Liessa se celou silou vůle soustředila na materializaci. V zatuchlém vzduchu nad její hlavou se draci dokonale zhmotnili, a od jejich bronzových šupin se matně odrážely proudy slunečního světla. Rozbolela ji hlava, ale teď, když rozproudila Moc, může myslet i na jiné věci, aniž se příliš rozptýlí.

***

„Jak se jmenuješ, Hrdino?“ zeptal se muž. „Rádi bychom věděli, s kým máme tu čest.“
Mrakoplašovou rukou zalomcovala agonie. „J-já jsem Mrakoplaš z Ankhu,“ podařilo se mu ze sebe vypravit.
„A já jsme Lio!rt Drakopán,“ odpověděl visící muž a své jméno pronesl se zvláštním hrdelním klepnutím - zvukem, který Mrakoplaš považoval za běžnou součást místní interpunkce. „Jistě jsi mě přišel vyzvat k souboji na život a na smrt!“
„Abych se přiznal, ani ne...“
„Obávám se, že se mýlíš. K!sdro, pomoz našemu Hrdinovi do hákových bot. Věřím, že se nemůže dočkat, až začneme!“
Barva kouzel

Celá kapitola Barvy kouzel Vábení Wyrmu je velkým odkazem na kultovní fantasy sérii Drakeni z Pernu od spisovatelky Anne McCaffrey.

Wyrm(berg) je velmi podobný slovu Weir, který je v Drakenech z Pernu používán pro sídla draků s dračími jezdci. Weir je většinou hora plná velkých otvorů vedoucích do jeskyň, které jsou doupaty draků a jejich jezdců. Wyrm je pak také staroanglický výraz pro draka.

Liessa je odkazem na hlavní hrdinku prvního dílu Drakenů z Pernu Lessu, která dokáže telepaticky mluvit se všemi draky a sedlá zlatou královnu draků.

Jména Lio!rt a K!sdra jsou pro změnu odkazem na dračí jezdce. Když se z některého muže stal v Drakenech z Pernu dračí jezdec, změnilo se jeho jméno tak, že se druhé písmeno jeho jména přeměnilo na apostrof. Z Lytola se tak stal L`Tol, a když mu drak zahynul, tak si opět změnil jméno na Lytol. Dalšími dračími jezdci byli třeba F`Lar, F`Nor, R`Gul, S`Lel nebo K`Net.

A předchozí nemrtvý vládce Wyrmu, kterého Liessa zabila a který má potíže se zjištěním, v jakém čase se zrovna nachází, je odkazem na schopnost Drakenů z Pernu cestovat v čase.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

26.09.2022
Petr Čáp

Ze stejné knihy...