Víte, že?

YMPA vs. YMCA

Je známé, že mágové a hrdinové spolu nevycházejí právě nejlépe, protože ti první si myslí, že ti druzí jsou smečka krvežíznivých idiotů, kteří se musí zastavit, aby mohli myslet, a ti druzí přirozeně nevěří skupině podiv¬ných individuí, která si neustále něco mumlají pod vousy a oblékají se do dlouhých rób jako ženské. No, posmívají se čarodějové, když vám vadí tohle, co si má normální člo¬věk myslet o všech těch zlatých kruzích, náušnicích a na¬olejovaných svalech, které vidíte v YMPA? Na to větši¬nou hrdinové odpovídají, že od takových teploušů, kteří se vyhýbají oklikou každé ženské a tvrdí — podržte mě — že by to mohlo ohrozit jejich magické schopnosti, to akorát sedí. Tak pozor, odpovídají mágové, to říkáte zrovna vy s těmi vašimi koženými pytlíky, ve kterých se tak nesty¬datě předvádíte? Jasně, začínají se vztekat hrdinové, ale řekněte, proč vy...
A tak dále. Tyhle spory se táhnou už celá staletí a za¬příčinily množství velkých bitev, po kterých zůstaly celé kusy země neobyvatelné kvůli magické rezonanci.
Abychom se dostali k základu věci, musíme říci, že hr¬dina, který právě cválal po Vortexských pláních se do po¬dobných hádek nikdy nepletl, protože většinou k ničemu nevedly, ale hlavně proto, že tenhle nebyl hrdina, ale hr¬dinka. A ještě k tornu rusovlasá.

Pozn. překl.: Young Men‘s Pagan Association (YMPA) — Sdružení mladých pohanských mužů, nezaměňuj s YMCA!
Lehké fantastično

YMCA je zkratka pro Young Men’s Christian Association a do češtiny by se dal název přeložit jako Sdružení mladých křesťanských mužů. Jedná se o organizaci založenou roku 1844 v Londýně, na základě křesťanských principů. Pořádá zejména různé volnočasové aktivity pro mládež včetně sportu, ale také se věnuje humanitární práci a charitě. Dokonce jí vděčíme za sporty jako je basketbal a volejbal.

Krátce po svém založení se stala celosvětovou organizací. Je v ní zapojeno přes 58 milionů lidí ze 119 zemí světa. YMCA je založena na křesťanských principech, své aktivity ale nabízí všem mladým lidem, bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženské vyznání, sociální postavení, fyzické i duševní schopnosti.

Ženy si po vzoru YMCA v roce 1855 založily YWCA (W jako women). Obdobně pak o pár let později vznikla i židovská obdoba YMHA a YWHA (H jako hebrejská).

YMCA má své zastoupení i v České republice, kdy v 28 pobočkách po celé zemi má téměř 4 000 členů. Oproti 75 000 skautů rozdělených do 2 300 oddílů se tak u nás jedná o malou mládežnickou organizaci. Založena byla v roce 1921, ale nejprve byla, stejně jako ostatní československé mládežnické spolky, zakázána po anexi nacistickým Německem. Po válce v roce 1951 byla pro změnu zakázána komunistickou stranou. Do Československa se tak vrátila až po pádu komunismu v roce 1990.

Do podvědomí občanů naší země, jedné z nejateističtějších zemí na světě, se tak YMCA zapsala zejména stejnojmennou písní od skupiny Village People z roku 1978. Tato homosexulání hudební skupina si pak v textu písně dělá z YMCA srandu, že si v ní s dalšími mladými chlapci může každý mladík užít spoustu zábavy. Jedná se však o zábavu, která by se křesťanské organizaci moc nelíbila. Alespoň ne oficiálně. Zbytek si jistě domyslíte.

A na tuto kontroverzi spojenou s touto písní zde lehce naráží i sám Terry Pratchett.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

08.05.2023
Petr Čáp

Ze stejné knihy...