Víte, že?

Předvečer svátku Prasečí hlídky

Nadešel předvečer Svátku prasečí hlídky. V celém domě...
...se hýbal jen jediný tvor. Byla to myš.
A kdosi, hnán pudem vyčerpávajícího vlastnictví, nastražil past. Navíc, vzhledem k sezóně, do ni jako lákadlo vložil do zlatová vysmažený vepřový škvarek. Jeho vůně doháněla myš celý den doslova k šílenství, ale teď, když široko daleko nebylo ani živáčka, odhodlala se riskovat.
Myš nevěděla, že je to past. Myši nejsou právě nejlepší v předávání informací. Mladou myš nikdo nevezme do míst proslulých svými pastmi a neřekne: “Tady zesnul tvůj strýček Artuš.” Věděla jen jedno, a sice to, že, jaká krása, tady je něco na zub. Na dřevěném prkénku a kolem nějaký drát.
O chviličku později se myší čelisti sevřely na škvarku.
Nebo spíš prošly jím.
Myš se ohlédla na to, co teď leželo přiskřípnuto pod silným perem, a pomyslela si “A hopla...”.
Pak pohledem sklouzla k černě oděné postavě, která vyšla z nedalekého dubového ostění.
“Kvík?” zeptala se.
KVÍK, odpověděl krysí Smrť.
A tak to taky, více méně, bylo.
Otec prasátek

Parafráze na báseň od Clementa Clarka Moora The Night Before Christmas, do češtiny by se to dalo přeložit jako Předvečer Vánoc.

Twas the night before Christmas, when all through the house
Not a creature was stirring, not even a mouse.
The stockings were hung by the chimney with care,
In hopes that St Nicholas soon would be there.

Clement Clarke Moore napsal tuto báseň v roce 1822 a její obsah pojednává o návštěvě Sv. Mikuláše. V jedné básni tak vymyslel Mikulášův (Santa Clausův) fyzický vzhled, osobnost i příběh. Jak na Štědrý večer přijíždí na saních tažených soby, dokonce zde zazní i jejich jména. Komínem pak přichází s pytlem plným hraček do lidských domovů, aby naplnil dětem punčochy hračkami, a poté se vrací zpět na Severní pól.

Podle této básně se pak také jmenuje známý animovaný film The Nigthmare Before Christmas Tima Burtona. Není to však jediný vánoční film, který by si vzal z této básně inspiraci. Mnoho slabších amerických komedií je na názvu této básně postaveno (např. The Knight Before Christmas). Podle původní básně The Night Before Christmas studio Disney také v roce 1933 vydalo stejnojmenný krátkometrážní animovaný film.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

27.12.2021
Petr Čáp

Ze stejné knihy...