Víte, že?

Počítačové hory Beraní hlavy

Procházel bouří a na první pohled bylo zřejmé, že je to mág, jednak proto, že na sobě měl dlouhý plášť a v ruce vyřezávanou hůl, ale především z toho důvodu, že se dešťové kapky zastavovaly nějaký metr nad jeho hlavou a měnily se v páru.
Tady nahoře v horách Beraní hlavy byly bouře nezapomenutelné. Byla to krajina plná rozeklaných hřebenů, hustých pralesů a úzkých říčních údolí, tak hlubokých, že sotva se tam světlo dostalo, už muselo rychle zmizet. Potrhaná mračna visela na nižších vrcholech kolem horské stezky, po které se pachtil a klouzal čaroděj. Několik horských koz k němu s mírným zájmem obrátilo kosé oči. Jenže horské kozy většinou zaujalo kdeco.
Čaroděj se občas zastavil a vyhodil do vzduchu vyřezávanou magickou hůl. Vždycky padla, tak že její špička ukazovala stejným směrem, mág zklamaně vzdychl a pokračoval ve své úmorné cestě.
Bouře pobíhala po horách na bleskových nohách, řvala a burácela.
Čaroděj zmizel v záhybu stezky a horské kozy se vrátily ke svému mokrému žrádlu.
Jenže vzápětí je přilákalo něco jiného a jako na povel zvedly hlavy podruhé. Ztuhly, oči se jim rozšířily a nozdry pracovaly jako o závod.
Bylo to zvláštní, protože na stezce nebylo vůbec nic vidět. Jenže kozy pomalu otáčely hlavy, dokud to nezmizelo za ohybem stezky.
V úzkém údolíčku mezi dvěmi příkrými stráněmi porostlými hustým lesem se krčila malá vesnička, kterou nezachycovala ani ta nejpodrobnější mapa hor. Byla tak malá, že měla co dělat, aby se objevila alespoň na turistické mapě.
Čaroprávnost

Hory Beraní hlavy se v originále jmenují Ramtop Mountains. Přeložit se to opravdu může tak, jak to udělal Honza Kantůrek. Ram (beran), Top (vrchol, vršek), Mountains (pohoří, hory).

Pratchettův Ramtop má však dvojí význam. Tím druhým významem je, že název Ramtop má spojitost se starým počítačem Sinclair ZX Spectrum. Ramtop je systém proměnných označující adresu posledního bytu paměti využitelného pro Basic.

Pratchett je pak znám jako velký nadšenec Sinclair ZX Spectrum. Sám se označoval za jednoho z prvních spisovatelů, který tento počítač využíval ke psaní románů.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

31.07.2023
Petr Čáp

Ze stejné knihy...