Víte, že?

Mrakoplašova představa hurisek

„Haló! Hej, je tam někdo?“
Tenhle hlas, slabý a kvákavý, vycházel z obrázkové skříňky, která se bezvědomému Dvoukvítkovi kývala na řemínku u krku.
Obrázkový pidimuž otevřel dvířka a mžoural na Mrakoplaše.
„Kde to jsme, průvodče?“
„No, nejsem si tak docela jistý.“
„Ještě jsme mrtví?“
„Možná.“
„No, tak doufejme, že brzo přijdem někam, kde nebudeme potřebovat tolik černý barvy, protože mi pomalu dochází.“ Potom práskl dvířky.
Mrakoplašovi proletěla hlavou letmá vidina Dvoukvítka, který ukazuje obrázky přátelům a k tomu jim vypráví:
„Tady to jsem já, když mě pronásledovala asi tisícovka démonů, a tadyhle to jsem já s takovým legračním párkem, se kterým jsme se setkali v podsvětí.“ Mrakoplaš si nebyl jist, co se s člověkem skutečně stane, když zemře. Úřední výklady v tom byly poněkud nejasné. Jeden ze snědých námořníků odněkud z okrajových zemí tvrdil, že on věří v ráj plný šerbetu a hurisek. Mrakoplaš neměl ani ponětí o tom, co jsou to hurisky, ale nakonec došel k názoru, že to budou ty tenké lékořicové trubičky, kterými se pije šerbet. Jenže on ze studeného šerbetu vždycky dostal rýmu.
Lehké fantastično

Hurisky jsou podle islámského náboženství věčně mladé ženy s velkýma černýma očima, které v posmrtném ráji čekají na všechny bohabojné muže jako jejich odměna. Je o nich několikrát zmínka i v samotném Koránu, ale samotné slovo „huriska“ se v něm nevyskytuje.

Hurisky jsou v Koránu uváděny popisným způsobem jako „dívky velkých černých očí“, „dívky se zraky sklopenými“, „dívky sklopených zraků, jichž předtím ani muž, ani džin se nedotkl, jež rubínům a perlám se budou podobat“ apod.

Výraz huriska pak vychází z perského slova hū̆rust, což by se dalo přeložit jako „správně urostlá“.

Korán stejně tak nemluví o tom, že by muslimský bojovník při obraně víry měl v ráji získat 72 panen. O tom se hovoří v hadísách, což jsou tradice ustavených prorokem Mohamedem. Toto pak zneužívají islámští teroristé, kdy ponoukají islámské věřící k teroristickým sebevražedným činům, kdy jako jednu z odměn, která je za to v ráji čeká, má být právě těchto 72 panen. Pravdou však je, že tuto odměnu získá každý pravověrný muslimský muž.

Z této pověry o islámských “bojovnících za víru” pak zesměšňuje třeba i komik Jeff Dunham ve své proslavené scéně s loutkou Achmed the Dead Terorist.

Pro ty, co neovládají dostatečně angličtinu zde máme i stejné video s českými titulky, jen kvalita obrazu je velmi nekvalitní.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

05.06.2023
Petr Čáp

Ze stejné knihy...