Víte, že?

Pohádky bratří Grimmů

Město bylo pro čarodějky šok. Z dálky vypadalo jako mnohoplošný bílý krystal vyrůstající z hnědi a zeleně močálu.
Zblízka se rozčlenilo na rozlehlý vnější kruh menších budov, vnitřní kruh velmi působivých velkých domů a přímo ve středu stál palác. Byl překrásný, měl množství věží a věžiček, jako kdyby pocházel z některého výstředního hračkářského obchodu. Zdálo se, že každá z mnoha věží je navržena tak, aby mohla ukrývat vězněnou princeznu.
Magráta se otřásla. Ale pak si vzpomněla na hůlku. Kmotřičky sudičky mají svou zodpovědnost.
„To mi připomíná další z historek o černé Alisse,“ ozvala se Bábi Zlopočasná. „Vzpomínám si, jak zamkla to děvče s dlouhými copy zrovna do takové věže, jako jsou tyhle. To děvče se jmenovalo Rapunzel nebo Rampelnik nebo tak nějak.“
„Ale ta se z toho nakonec dostala,“ zavzpomínala Magráta.
„Jo, člověku vždycky udělá dobře, když si nechá trochu povyrůst vlasy,“ přikývla Stařenka.
Čarodějky na cestách

Bratři Grimmové, Jacob a Wilhelm, byli sběratelé klasických lidových německých pohádek, které byly knižně vydány před více jak 200 lety (1812 – 1815). Mnoho z nich dosáhlo světové proslulosti: Sněhurka, Jeníček a Mařenka, Červená Karkulka, Šípková Růženka nebo Popelka. K těmto pohádkám také patřila Rapunzel a Rampelnik.

Rapunzel (do češtiny většinou přeložená jako Locika) byla sličná dívka, kterou zlá čarodějnice věznila hluboko v lesích ve vysoké věži bez dveří a schodů, pouze s jedinou místností a jedním oknem. Čarodějnice přilétala každý den, aby si vzala hedvábí, které dívka každý den upředla. Jednoho dne zaslechl princ, který putoval lesem, její zpěv. Vylezl k ní do věže po jejím dlouhém copu, který mu dolů hodila. Po nějaké době ji požádal o ruku a pak začali plánovat útěk. Čarodějnice se však o jejich plánech dozvěděla a ustřihla Rapunzel její dlouhý cop. Když princ dorazil pod věž, hodila mu dolů ustřižený cop. Když byl téměř nahoře, cop pustila a princ spadl z velké výšky do trnových keřů, které ho oslepily.

V současnosti je známější animovaný film Na vlásku (Tangled, 2010), který tuto starou pohádku převyprávěl moderněji a zmírnil osudy postav. Základní motiv princezny s dlouhými vlasy uvězněné ve věži zlou čarodějnicí však byl ponechán.

Rampelnik nebo Rumplcimprcampr (v originále Rumpelstiltskin, ve slovenštině Martinko Klingáč) je odkaz na další krutou pohádku bratří Grimmů.

Král zavřel do věže dceru mlynáře, který se naparoval, že jeho dcera umí upříst ze slámy zlato. Dal jí tři dny na to, aby ze slámy upředla zlato. Pokud se jí to nepovede, bude popravena. Dívce přišel na pomoc trpaslík, který si první noc vzal za svoji pomoc náhrdelník, druhou noc prsten. Třetí noc přišel znovu, ale dívka již neměla nic, co by mu dala. Slíbila mu tedy, že mu dá své prvorozené dítě. Král byl překvapen, když zjistil, že skutečně umí příst ze slámy zlato, a vzal si ji za ženu. Když se jim narodilo první dítě, objevil se trpaslík a požadoval, co mu bylo slíbeno. Královna ho prosila, ať si vezme celý její majetek, ale dítě jí nechá. Trpaslík přistoupil na dohodu, že jestliže do tří dnů uhádne jeho jméno, dítě si bude moci ponechat. Třetího dne se podařilo jednomu z jejích poslů najít v horách chalupu, kde trpaslík bydlel a potají vyslechl píseň, ve které trpaslík prozradil své jméno. Když pak po třetím dnu přišel za královnou, vyslovila jeho jméno a trpaslík tak nad jejich dohodou ztratil moc.

Píseň, která prozradila jméno trpaslíka:

Dnes oheň zapálím a vodu uvařím
zítra pak malinké princátko sním –
mladá královna se nikdy nedoví,
že mi Rumplcimprcampr říkají.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

20.09.2021
Petr Čáp