Recenze knihy Fantastická duše

Jak uvádí na prvních stránkách této publikace sám autor, „nejedná se o životopis Terryho Pratchetta“. Přesto má mnoho životopisných údajů, kdy některé informace mohou být novinkou i pro zaryté fanoušky Pratchetta, kteří hltají každou informaci o něm a o jeho díle. Ze životopisné stránky se kniha zabývá zejména obdobím, než se Terry Pratchett proslavil svou sérií o Zeměploše. Autor se pak ve své knize snaží o rozbor Pratchettova díla a posuzuje i jeho vliv na sci-fi a fantasy literaturu. Autor se nezaobírá jen Zeměplochou, kterou se Pratchett světově proslavil, ale podstatnou částí i jinými jeho knihami, ať už se jedná o sérii o Johnnym Maxwelovi, sérií o Nomech, knihou Národ nebo o Pratchettovy prvotní romány, které vyšly před Zeměplochou. Kniha pak vede k zamyšlení, protože nestojí jen na holých faktech, ale i na názorech autora. A právě proto nelze tuto knihu považovat za čistě životopisnou.

Pokud se chcete více dozvědět o Terrym Pratchettovi, lze tuto knihu doporučit. Jestliže však nestojíte o čtení názorů jiného fanouška (kterým autor této knihy jednoznačně je), tato kniha není pro vás. Kromě svých názorů autor také dává Pratchettovo dílo do souvislosti i s jinou sci-fi a fantasy literaturou, poodhaluje, jaké vlivy působily na jeho tvorbu a snaží se z toho vyvozovat i nějaké závěry. Ne se vším můžete souhlasit, a to i proto, že autor neměl v těchto věcech žádnou zpětnou vazbu od Pratchetta. Tato kniha vás však donutí nad některými otázkami o Pratchettovi a jeho díle přemýšlet, což je účelem této knihy.

Kniha je rozdělena do mnoha krátkých kapitol, kdy se postupně přesunujeme od Pratchettova dětství, rodinných poměrů, koníčků a jeho začátků v žurnalistice, přes jeho práci jako mluvčího atomových elektráren, k jeho prvotinám. Následně se dostáváme k Zeměploše, ke psaní pro děti, k výrazným odklonům od tvorby jakou byl Národ, až k Toničce Bolavé, jejíž pokračování po Svobodným národu nebyla podle autorova názoru zase až tak moc pro děti. Podstatnými kapitolami pak také jsou ty týkající se vážných témat jako je podpora organizace na ochranu orangutanů, Pratchettův vztah k alzheimerově chorobě, kterou na sklonku života trpěl, a také jeho vztah k asistované sebevraždě.

Kniha byla v originále vydána před Pratchettovou smrtí, takže ani nemohla obsáhnout celé jeho dílo. Není to ale pro tuto knihu tak podstatné, protože se jedná jen o několik posledních románů, které souhrn Pratchettovy životní tvorby už tolik neovlivnil. Snad až s výjimkou posledního zeměplošského románu o Toničce Bolavé, ve kterém Pratchett s jednou ze svých hlavních postav naložil pro Zeměplochu netradičním způsobem, což mezi jeho fanoušky vedlo k dlouhým diskuzím i k nesouhlasu s autorovým rozhodnutím.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

24.06.2022
Petr Čáp