Recenze knihy Čaroprávnost

Do češtiny těžko přeložitelný originální název této knihy Equal Rites je důležitou slovní hříčkou. Kostrbatě by se dal tento název přeložit jako „Vyrovnané obřady“, což však pomíjí, že slovo „rites“ se vyslovuje podobně jako anglické slovo „rights“, tedy právo myšlené ve smyslu soudnictví. Anglickým čtenářům tedy dříve dojde, co se pod tímto názvem ukrývá – rovnoprávnost.

V tomto případě se jedná o rovnoprávnost v magii mezi magií čarodějek a magií mágů, tedy tradičnímu soupeření mezi muži a ženy, kdy se muži běžně vyvyšují nad ženy, jen s tím rozdílem, že je zde mužský šovinismus předváděn na magické univerzitě. Nepřekvapí tedy, že tento díl Zeměplochy je značně feministický.

V této knize se poprvé setkáváme s Bábi Zlopočasnou. Jedná se o čarodějku z Beraních hor, která je postavena před obtížný úkol – vychovat dívku Eskarínu Kovářovou jako mága. Při svém narození totiž dostala do vínku schopnosti, které měly být určeny pro opačné pohlaví. Bábi jí tak sama nedokáže pomoci, protože čarodějky čerpají magickou moc ze země a používají ji jinak, než technologičtí mužští mágové na magické univerzitě.

Problémem však je, že magická univerzita, kde se mágové učí ovládat své schopnosti, je ve vzdáleném velkoměstě Ankh-Morpork. Druhým problémem je, že na univerzitě nemohou studovat ženy. Takovou diskriminaci si však Bábi nenechá jen tak líbit, a tak dojde ke střetu, jak mezi nejmocnějšími praktikanty magie na Zeměploše, tak i mezi mužem a ženou, kdy ani jeden není navyklý komukoliv ustupovat.

Přestože jde o první román s Bábi Zlopočasnou, nejedná se o tu Bábi, kterou byste mohli znát ze série o Čarodějkách začínající Soudnými sestrami. Sice i zde má Bábi Zlopočasná své běžné vlastnosti jako je arogance, přísnost a nesmlouvavost, ale ne v takové intenzitě. Více zde na povrch vyplouvá její dobrota, která je později skryta právě za tyto její výrazné vlastnosti. Čtenář však může tuto odlišnost považovat za důsledek toho, že se Bábi v pozdější době ještě více zatvrdila vůči ostatním. Lze tedy říct, že Bábi zde není o moc odlišná od té pozdější verze Bábi Zlopočasné, přestože zde má i špetku dobrotivosti své kolegyně Stařenky Oggové, která se poprvé objeví až v Soudných sestrách.

Příběhově je Čaroprávnost  v porovnání s jinými Zeměplochami o něco slabší, což vyrovnává zajímavým tématem a velkou dávkou humoru.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

08.07.2022
Petr Čáp