The Shades of Ankh-Morpork

Text: Dave Greenslade
Hudba: Dave Greenslade
Zpěv: Tim Whitnaill
Rok vzniku: 1994

Long shadows of evening, dark corners of night.
The Shades of Ankh-Morpork come alive until light.
The Shades of Ankh-Morpork come alive until light.

Long shadows of evening, dark corners of night.
The Shades of Ankh-Morpork come alive until light.
The Shades of Ankh-Morpork come alive until light.

A song through the alleys made slippery with rain,
As the ladies that linger in the hope that they’ll gain,
From the unwary traveller in old Ankh-Morpork

Long shadows of evening, dark corners of night.
The Shades of Ankh-Morpork come alive until light.
The Shades of Ankh-Morpork come alive until light.

A night to remember, a night to forget,
The face of assassin that you live to regret,
As the unwary traveller in old Ankh-Morpork,
As the unwary traveller in old Ankh-Morpork.

The Night Watch relieved at the rise of first light
As the last of the nocturnes slip quietly from sight,
In the streets of the Shades of old Ankh-Morpork

Večerní dlouhé stíny, temná zákoutí noci.
Stínov v Ankh-Morporku ožívá, dokud se nerozední
Stínov v Ankh-Morporku ožívá, dokud se nerozední

Večerní dlouhé stíny, temná zákoutí noci.
Stínov v Ankh-Morporku ožívá, dokud se nerozední
Stínov v Ankh-Morporku ožívá, dokud se nerozední

Píseň v uličkách kluzkých deštěm
Jako ženy, které se courají v naději, že něco získají
Od neopatrného turisty ve starém Ankh-Morporku

Večerní dlouhé stíny, temná zákoutí noci.
Stínov v Ankh-Morporku ožívá, dokud se nerozední
Stínov v Ankh-Morporku ožívá, dokud se nerozední

Noc, kterou si budeš pamatovat, noc, kterou zapomeneš
Tvář vraha, která tě bude děsit, dokud budeš žít
Jako neopatrný turista ve starém Ankh-Morporku
Jako neopatrný turista ve starém Ankh-Morporku

Noční hlídka si s příchodem prvního světla oddechla
Když poslední z nočňátek tiše mizí z dohledu
v ulicích Stínova starého Ankh-Morporku