08 Hiver

Text: Steeleye Span
Hudba: Steeleye Span
Zpěv: Maddy Prior
Rok vzniku: 2013

Open your eyes again for a moment
To the detail of this world
Each tiny insect breathing
Each limpid leaf unfurled
You see it for a second
Then fall back to sleep
We see it for eternity
The detail of this landscape

Refrain
Locked in screaming awareness of
everything all the time
How we envy you humans when you
gently close your minds

You fly into a thing you call boredom
A talent, oh, so rare
Anything you don’t want to see
You quietly ignore
A trillion tons of flaming force
A furnace nuclear
You turn into a children’s song
“Twinkle, twinkle little star”
Refrain

You build your little fairy stories
As shells around your mind
To keep at bay infinity
And never ending time
You’re almost deaf and blind
Your lives are so short
Teach us a way of ending
Teach us how death is caught
Refrain

Otevřete na chvíli oči
k detailům tohoto světa
Jak každý drobný hmyz dýchá
Jak se každý čirý list rozvinul
Vy to vidíte vteřinu
Pak zase usnete
My vidíme celou věčnost
Detaily této krajiny

Refrén
Po celou dobu zamčený
v ječícím povědomí o všem
Jak vám, lidem, závidíme,
když jemně zavíráte mysl

Vletíte do věci, které říkáte nuda
Talent, oh, tak vzácný
Cokoli, co nechcete vidět
Tiše ignorujete
Bilión tun hořící síly
Jadernou pec
Proměníte v dětskou píseň
“Sviť mi, sviť mi hvězdičko”
Refrén

Tvoříte si pohádkové příběhy
Jako krunýře kolem své mysli
Abyste udrželi na uzdě nekonečno
A nekonečný čas
Jste téměř hluší a slepí
Vaše životy jsou tak krátké
Naučte nás způsob, jak skončit
Naučte nás, jak chytit smrt
Refrén