19 Granny Aching

Text: Maddy Prior
Hudba: Maddy Prior
Zpěv: Maddy Prior
Rok vzniku: 2014

Out on the chalk, she watched her flock
Steady and true
Liniment and embrocation
“That’ll do”

Sheepdog trials come around again
All put to the test
Shepherds whistle up their dogs
To do their best

The Feegle leaning on the gate
They always knew
Hoping for her rare approval
“That’ll do”

When powerful men were proud or cruel
What could she do?
Implacably she’d take them down
A peg or two

Feared yet mild, she hid a pure
Integrity
A model for her growing grandchild
Tiffany

Trudging through the deepest snow
For the lost lamb
Never a wink of weary sleep
‘Til all be found
‘Til all be found

Na křídě pozorovala své stádo
vyrovnaná a věrná
mazání a obklady
“To je ono”

Zkoušky ovčáckých psů se opět blíží
Všichni podrobeni zkoušce
Ovčáci pískají na své psy
aby se snažili co nejlépe

Feegle se opírá o bránu
Vždycky věděli
Doufajíce v její vzácný souhlas
“To je ono”

Když byli mocní muži pyšní nebo krutí
Co mohla udělat?
Nesmiřitelně by je porazila.
Háček nebo dva

Obávaná a přesto mírná, skrývala čistou
Poctivost
Vzor pro svou dospívající vnučku
Toničku

Brodí se nejhlubším sněhem
Za ztraceným jehnětem
Nikdy nezamhouří oči
Dokud se nenajde
Dokud se nenajde