18 Be Careful What You Wish For

Text: Rick Kemp
Hudba: Rick Kemp
Zpěv: Maddy Prior
Rok vzniku: 2014

The river runs through the valley
The sheep graze on the hill
The sun so high in a boundless sky
Shines down the day, until
The night declares the watchful moon
To guard us from all ill
Keep it in your dreams, it’s just a fantasy
A secret world that can never be

A sprite of nature’s mystery
From silver clouds she sends
A whispering breeze through the dancing trees
In a dance that never ends
At close of day, through golden rains
This kingdom, he ascends
Keep it in your dreams, it’s just a fantasy
A sеcret world that can never bе

While even as the earth is turning
Something deep inside it’s furnace
Nothing comes from softly yearning
Here at wishing time

Refrain
Be careful what you wish for
Dreams look different in the light of day
Be careful what you wish for
That deep desire to have your way
Could burn you, and turn you head around

Come walking from the dawn of time
The winds of change arise
With angels cheering, cheer for you
And the foolish mound may rise
The fool and all, all reason mouth
Singing as they rise
Keep it in your dreams, it’s just a fantasy
A secret world that can never be

But even as the earth is turning
Something deep inside it’s furnace
Nothing comes from softly yearning
Here at wishing time
Refrain

In the fairy forest, I was lost
While searching for the gold
With hopes of joy and happiness
If riches I could hold
I’ve lived in dreams for far too long
And now I’m growing old
Keep it in my dreams, it’s just a fantasy
A secret world that can never be
Refrain
Refrain

Řeka protéká údolím
Na kopci se pasou ovce
Slunce tak vysoko na bezbřehé obloze
svítí celý den, dokud
Noc hlásí bdělý měsíc
aby nás chránil před vším zlým
Sni dál, je to jen fantazie
Tajný svět, který je mimo dosah

Víla přírodních mysterií
ze stříbrných mraků posílá
šeptající vánek skrze tančící stromy
v tanci, který nikdy nekončí
Na sklonku dne ve zlatém dešti
Toto království vchází
Sni dál, je to jen fantazie
Tajný svět, který je mimo dosah

Zatímco se země otáčí
Něco hluboko v jejím nitru se rozhořívá
Nic nevychází z něžné touhy
Tady v čase přání

Refrén
Dávej si pozor na to, co si přeješ
Sny vypadají na denním světle jinak
Dávej si pozor na to, co si přeješ
Ta hluboká touha mít to, co chceš
Může tě spálit a zamotat ti hlavu

Přicházejí od úsvitu času
Vítr změn se zvedá
S anděly jásají, povzbuzují vás
A bláznivá mohyla se může postavit
Blázen a všichni, všechny důvody k drzosti
Zpívají, když vstávají
Sni dál, je to jen fantazie
Tajný svět, který je mimo dosah

Ale i když se země otáčí
Něco hluboko v jejím nitru se rozhořívá
Nic nevychází z něžné touhy
Tady v čase přání
Refrén

V pohádkovém lese jsem se ztratil
Při hledání zlata
S nadějí na radost a štěstí
Kdybych bohatství uchoval
Příliš dlouho jsem žil ve snech.
A teď stárnu
Sním dál, je to jen fantazie
Tajný svět, který je mimo dosah
Refrén
Refrén