16 We Shall Wear Midnight

Text: Steeleye Span
Hudba: Steeleye Span
Zpěv: Peter Knight
Rok vzniku: 2013

You made me older than my years
I am young and barely grown
And when I cry, I cry your tears
For I have no life of my own
Why don’t you write me some candlelight
And wear your heart of gold?
And I will wear these aching, heartbreaking years
Til one day I shall wear midnight

And if you should scream from your darkest dream
In a whisper you will hear me call
And for a while I’ll be sweet sixteen
And I’ll have no power at all
Why don’t you write me a moonlit night
And wear your finest hour?
And I will wear these aching,heartbreaking years
Til one day I shall wear midnight

I am young you are old but you’re not heartless and cold
I am warm from the love that you’ve shown
But you conjured me up from your hatful of dreams
And you keep me in a world of your own
Why don’t you write me a guiding light
And wear your heart’s desire?
And I will wear these aching heartbreaking years
Till one day I shall wear midnight

And when you lay down on your final word
It will be no comfort to me
I have lived by the pen and I’ll die by the sword
When it’s time to set me free
Why don’t you write me a gallant knight
and wear your honour and sword?
And I will wear these aching heartbreaking years
Til one day I shall wear midnight
One day I shall wear midnight
One day we shall wear midnight

Stvořil jsi mě starší než říká můj věk
Jsem mladá a stěží dospělá
A když pláču, pláču tvé slzy
Protože nemám vlastní život
Proč mi nenapíšeš něco o svíčkách?
A neoblékneš své zlaté srdce?
A já budu nosit tyto bolavé, srdcervoucí roky
Až jednoho dne obléknu půlnoc

A kdybys křičel ze svého nejtemnějšího snu
Uslyšíš mě volat šeptem
A na chvíli mi bude sladkých šestnáct
A nebudu mít vůbec žádnou moc
Proč mi nenapíšeš měsíční noc
A neoblékneš svůj největší úspěch?
A já budu nosit tyto bolavé srdcervoucí roky
Až jednoho dne obléknu půlnoc

Já jsem mladá, ty jsi starý, ale nejsi bezcitný a chladný
Hřeje mě láska, kterou jsi projevil
Ale vybavil sis mě z hromady snů
A udržuješ mě ve svém vlastním světě
Proč mi nenapíšeš průvodce
A nenosíš, po čem tvé srdce touží?
A já budu nosit tyto bolavé srdcervoucí roky
Až jednoho dne obléknu půlnoc

A když napíšeš své poslední slovo
Nebude to pro mě žádná útěcha
Žila jsem podle pera a zemřu mečem
Když je čas osvobodit mě
Proč mi nenapíšeš galantního rytíře
a nenosíš svou čest a meč?
A já budu nosit tyto bolavé srdcervoucí roky
Až jednoho dne obléknu půlnoci
Jednoho dne obléknu půlnoc
Jednoho dne oblékneme půlnoc