14 The Summer Lady

Text: Steeleye Span
Hudba: Steeleye Span
Zpěv: Julian Littman
Rok vzniku: 2013

We’ve suffered enough at the hands of the Wintersmith
All had our fill of the frost on the ground
Let’s drink to the health of the fair Summer Lady
And wish her the best as she draws the sun down

Go back to your mountains, you cold hearted lover
Your magic is broken, your mischief is done
The time is at hand for the fair Summer Lady
To take up her place and to call down the sun

Refrain
Let the seasons turn
Let the rivers start a-flowing
Let the hot sun burn
And melt our frozen hearts

Too long have we lived in the clutches of Winter
Too long we have lived in the grip of the cold
One wave of her hand, and the fair Summer Lady
Can turn the white fields into yellow and gold

To breeze through the corn on the first day in springtime
To lie under skies of magnificent blue
We’ll look in the eyes of the fair Summer Lady
She’ll harvest our dreams and she’ll make them come true

Refrain
Let the seasons turn
Let the rivers start a-flowing
Let the hot sun burn
And melt our frozen hearts
Let the warm winds blow
Send the North Wind on his journey
Sweep away the snow
The Summer Lady’s here

She’ll smile on the hillside
She’ll dance on the lake
She’ll shimmer with brightness
When she is awake
She can turn the sun blood-red
In a hot burning sky
But at the end of the Summer
The Lady must die

So drink to the health of the fair Summer Lady
Bathe in her glory and be of good cheer
As every Summer is followed by Winter
We’ll call on the Lady of Summer each year
Refrain

Už jsme v rukách Zimoděje trpěli dost
Už jsme si užili zmrzlé země dosyta
Pojďme se napít na zdraví krásné Letní dámy
A popřejme jí to nejlepší, když přivolává slunce

Vrať se do svých hor, milovníku s chladným srdcem
Tvé kouzlo je zlomené, tvá neplecha skončila
Nyní to má v rukou krásná Letní dáma
Aby zaujala své místo a přivolala slunce

Refrén
Ať se roční období střídají
Ať řeky opět proudí
Ať horké slunce hřeje
A roztaví naše zmrzlá srdce

Příliš dlouho jsme žili ve spárech zimy
Příliš dlouho jsme žili v sevření chladu
Jedno mávnutí rukou a krásná Letní dáma
Dokáže z bílých polí udělat žlutá a zlatá

V první jarní den lehce projít kukuřicí
Ležet pod nádhernou modrou oblohou
Podíváme se do očí krásné Letní dámě
A ona sklidí naše sny a splní je

Refrén
Ať se roční období střídají
Ať řeky opět proudí
Ať horké slunce hřeje
A roztaví naše zmrzlá srdce
Ať vanou teplé větry
Ať pošlou severní vítr na jeho cestu
Vymeťte sníh
Letní dáma je tady

Usměje se na úbočí kopců
Bude tančit na jezeře
Bude jasně zářit
Když je vzhůru
Může změnit barvu slunce na krvavě červenou
Na horkém hořícím nebi
Ale na konci léta
Paní musí zemřít

Tak pijme na zdraví krásné Letní dámy
Vykoupejme se v její slávě a buďme dobře naladěni
Jako každé léto následuje zima
Každý rok budeme volat Letní dámu
Refrén