11 Crown of Ice

Text: Steeleye Span
Hudba: Steeleye Span
Zpěv: Rick Kemp
Rok vzniku: 2013

Be my queen of the winterworld
Live in a palace beyond all price
Now that I’m mortal and living in your world
Won’t you wear my crown of ice?
This is my world but it could be ours
I asked you once and I asked you twice
To be my bride in the crystal kingdom
You’d look so pretty in a crown of ice

Refrain
Crown of ice
The gods have spoken
Crown of ice
Just a fleeting token
Crown of ice
When a promise is broken
Love melts away

Farewell dress of the dancing light
The one that you wore at the very start
The palace is crashing all around us
Everything is melting but your heart
Refrain

Kiss my blue lips my only one
All is done now thunder dies
Frost to fire draw down the sun
To melt your crown of ice
Refrain

Staň se mou královnou zimního světa
Žij v paláci, který není k zahození
Teď, když jsem smrtelný a žiji ve tvém světě
Nebudeš nosit moji ledovou korunu?
Toto je můj svět, ale mohl by být náš
Žádal jsem se tě jednou a žádal jsem se tě dvakrát
Jestli budeš mou nevěstou v křišťálovém království
Vypadala bys tak hezky v koruně ledu

Refrén
Koruna z ledu
Bohové promluvili
Koruna z ledu
Jen prchavé znamení
Koruna z ledu
Když je slib porušený
Láska se rozplývá

Na rozloučenou šaty z tančícího světla
Ty, které jsi měla hned na začátku
Palác kolem nás se zřítil
Taje všechno kromě tvého srdce
Refrén

Polib mé modré rty, má jediná
Vše je dokonáno, hrom umírá
Mráz do ohně stáhne slunce
Aby roztavilo tvou korunu z ledu
Refrén