10 The Making of a Man

Text: Steeleye Span
Hudba: Steeleye Span
Zpěv: Peter Knight
Rok vzniku: 2013

Iron enough to make a nail
Lime enough to paint a wall
Water enough to drown a dog
Sulphur enough to stop the fleas
Potash enough to wash a shirt
Gold enough to buy a bean
Silver enough to coat a pin
Lead enough to ballast a bird
Phosphor enough to light the town
Poison enough to kill a cow

You have
Iron enough to make a nail
And lime enough to paint a wall
But that just isn’t enough to make you a man
You have
Water enough to drown a dog
And sulphur enough to stop the fleas
But that just isn’t enough to make you a man

A man has
Strength enough to build a home
And time enough to hold a child
And Love enough to break a heart
You don’t have
Strength enough to build a home
Or time enough to hold a child
Or Love enough to break a heart

You have
Potash enough to wash a shirt
And gold enough to buy a bean
But that just isn’t enough to make you a man
You have
Silver enough to coat a pin
And lead enough to ballast a bird
But that just isn’t enough to make you a man

A man has
Strength enough to build a home
And time enough to hold a child
And love enough to break a heart
You don’t have
Strength enough to build a home
Or time enough to hold a child
Or love enough to break a heart

You have
Phosphor enough to light the town
And poison enough to kill a cow
But that just isn’t enough to make you a man
You have
Iron enough to make a nail
And Lime enough to paint a wall
But that just isn’t enough to make you a man

A man has
Strength enough to build a home
And time enough to hold a child
And Love enough to break a heart
You don’t have
Strength enough to build a home
Or time enough to hold a child
Or Love enough to break a heart…
Or Love enough to break my heart

Dost železa na výrobu hřebíku
Dost vápna na vymalování zdi
Dost vody na utopení psa
Dost síry na zastavení blech
Dost potaše na vyprání košile
Dost zlata na nákup fazole
Dost stříbra na potažení špendlíku
Dost olova na zatížení ptáčka
Dost fosforu na osvětlení města
Dost jedu na zabití krávy

Máš
Dost železa na výrobu hřebíku
A dost vápna na vymalování zdi
Ale to není dost, aby to z tebe udělalo člověka
Máš
Dost vody na utopení psa
A dost síry na zastavení blech
Ale to není dost, aby to z tebe udělalo člověka

Člověk má
Dost síly na vybudování domu
A dost času na chování dítěte
A dost lásky na to, aby zlomil srdce
Ty nemáš
Dost síly na vybudování domu
Ani dost času na chování dítěte
Ani dost lásky na to, abys zlomil srdce

Máš
Dost potaše na vyprání košile
A dost zlata na nákup fazole
Ale to není dost, aby to z tebe udělalo člověka
Máš
Dost stříbra na potažení špendlíku
A dost olova na zatížení ptáčka
Ale to není dost, aby to z tebe udělalo člověka

Člověk má
Dost síly na vybudování domu
A dost času na chování dítěte
A dost lásky na to, aby zlomil srdce
Ty nemáš
Dost síly na vybudování domu
Ani dost času na chování dítěte
Ani dost lásky na to, abys zlomil srdce

Máš
Dost fosforu na osvětlení města
Dost jedu na zabití krávy
Ale to není dost, aby to z tebe udělalo člověka
Máš
Dost železa na výrobu hřebíku
Dost vápna na vymalování zdi
Ale to není dost, aby to z tebe udělalo člověka

Člověk má
Dost síly na vybudování domu
A dost času na chování dítěte
A dost lásky na to, aby zlomil srdce
Ty nemáš
Dost síly na vybudování domu
Ani dost času na chování dítěte
Ani dost lásky na to, abys zlomil srdce
Ani dost lásky na to, abys mi zlomil srdce