09 Fire and Ice

Text: Steeleye Span
Hudba: Steeleye Span
Zpěv: Maddy Prior, Rick Kemp
Rok vzniku: 2013

I am the breeze that blows
Through everything that grows
I am the blood red rose
In my own season
I am queen of all
I blaze and burn
’till leaves turn gold and fall
To autumn ground between us
A season still to pass
Before your icy silence and stillness come at last

As forest colour fades
I come so many ways
From cold remembered days
In my own season
I am king of all
In March I bring the gentle spring and call
Dormant roots to wake and rise
The frosty ground to thaw
Then away to mountain glacier
’till I am needed more

Refrain
Fire and Ice never die
But lie ’till nature’s rise or falling
Wait for the calling
Fire and Ice never die
But lie in waiting wonder
With savage storms and thunder
Fire and Ice never die

We’re given many keys
To unlock as we please
The furnace or the freeze
In our own season
We are lords of all
We sow our seeds
We build the highest walls
Through long mysterious journeys
To the natural sacrifice
Passions pass but endless seasons
Spin from fire to ice
Refrain

Jsem vánek, který fouká
Skrz vše co roste
Jsem krvavě rudá růže
Ve své vlastní roční době
Jsem královna všeho
Planu a hořím
Dokud listy nezezlátnou a neopadají
Na podzimní zem mezi námi
Ještě musí uplynout roční období
Než nakonec přijde ledové ticho a nehybnost

Když blednou barvy stromů
Přicházím různými směry
Ze studených dnů ve vaší paměti
Ve své vlastní roční době
Jsem králem všeho
V březnu přinesu lehké jaro a zavolám
Spící kořeny, aby se probudily a rostly
Zmrzlou zemi, aby rozmrzla
Pak pryč na horský ledovec
Dokud nebudu znovu potřeba

Refrén
Oheň a led nikdy nezemřou
Ale spočívají, dokud se příroda neprobudí nebo neusne
Čekají na zavolání
Oheň a led nikdy nezemřou
Ale spočívají v očekávání
S divokými bouřemi a hromy
Oheň a led nikdy nezemřou

Dostali jsme mnoho klíčů
Odemknout, co se nám zlíbí
Výheň nebo mráz
Každý ve svém ročním období
Jsme pány všeho
Rozséváme své sémě
Stavíme mezi sebou bariéry
Přes dlouhé tajemné pouti
K přírodním rituálům
Vášeň je pomíjivá, ale věčná roční období
Se točí od ohně k ledu
Refrén