06 Band of Teachers

Text: Steeleye Span
Hudba: Steeleye Span
Zpěv: Maddy Prior
Rok vzniku: 2013

Band of teachers
Looked like tinkers
Sold invisible things
Always skint
After they sold
What they had, still had it
They sold what everyone needed
But often didn’t want
Key to the universe, a precious token
Sold to people unaware, it was locked
Kept apart from all other travellers
With their ragged robes, and strange square hats

Refrain
Sleeping under cold, cold stars
On the moorland deep in snow
Heading for a land too far
See the band of teachers go

Bright coloured tents
And patchwork booths
Pitched on the common
Out of the way
Patrolled by young
Apprentice teachers
Looking for listeners
Who didn’t want to pay
Teachers of maths were counting stars
Astronomers measured what they could
Literary teachers, named each one
Geography teachers, got lost in the wood
Refrain

Band of teachers
Looked like tinkers
Sold invisible things
Always skint
After they sold
What they had, still had it
They sold what everyone needed
But often didn’t want
Refrain

Skupina učitelů
Vypadajících jako tuláci
Prodávajících neviditelné věci
Stále švorc
Poté co prodali
Co měli, stále to měli
Prodali, co všichni potřebovali
Ale často nechtěli.
Klíč k vesmíru, vzácný suvenýr
Prodaný zabedněným lidem, bylo zamčeno
Drží se stranou od ostatních cestujících
V otrhaném oblečení a podivných čtyřrohých kloboucích

Refrén
Spí pod studenými, studenými hvězdami
Na vřesovišti hluboko ve sněhu
Míří do příliš vzdálené země
Podívejte se, jak skupina učitelů odchází

Jasně zbarvené stany
A sešívané stánky
Postavené společně
Mimo cestu
Hlídané mladými
Budoucími učiteli
Hledají posluchače
Kteří nechtěli platit
Učitelé matematiky počítali hvězdy
Astronomové měřili, co mohli
Učitelé literatury pojmenovali každého
Učitelé zeměpisu se ztratili v lese
Refrén

Skupina učitelů
Vypadajících jako tuláci
Prodávajících neviditelné věci
Stále švorc
Poté co prodali
Co měli, stále to měli
Prodali, co všichni potřebovali
Ale často nechtěli.
Refrén