05 The Good Witch

Text: Steeleye Span
Hudba: Steeleye Span
Zpěv: Maddy Prior
Rok vzniku: 2013

They never said why she was wicked
That was just taken as read
A face to fill you with fear
No teeth and a wart sprouting hair
Along with a welcoming leer

But a good witch
Really likes people
Good witches really do care
For even the mean stupid, hapless ones
The feckless and foolish and silly ones
The hopeless, mothers with little ones

The roots and heart of witchcraft
Is so hard to control
It’s everyday caring, loving and sharing
That’s witchcraft’s center and soul

And a good witch
Looks to the edges
Betwix this world and the next
More edges than people can know
Night and day, fast or slow
Right and wrong don’t always show

The roots and heart of witchcraft
Is so hard to control
It’s everyday caring, loving and sharing
That’s witchcraft’s center and soul

Recitativ (Terry Pratchett)
A good witch never cackles.
Cackling is not just a ‘nasty’ laughter.
It means your mind drifting away from its anchor.
It means loneliness and hard work driving you crazy, a little bit at a time until you thought it was normal to stop washing and wear a kettle on your head.
It means thinking right and wrong, are negotiable.
In the end it means going to the dark
A bad road!
At the end of that road were poisoned spinning wheels and gingerbread cottages…”

Nikdy neřekli, proč byla zlá
Bylo to založeno na příbězích
Protože měla obličej, který by tě naplnil strachem
Žádné zuby a bradavice porostlá chlupem
Spolu s chlípným šilhavým pohledem

Ale dobrá čarodějka
Má lidi opravdu ráda
Dobré čarodějky se opravdu starají
Dokonce i o ty hloupé, nešťastné
Bezstarostné, pošetilé a hloupé
Beznadějné, matky s malými

Kořeny a srdce čarodějnictví
Je tak těžké ovládat
Je to každodenní péče, láska a sdílení
Je to střed a duše čarodějnictví

A dobrá čarodějka
Pohlíží na okraje
Mezi tímto světem a tím dalším
Více okrajů než lidé tuší
Noc a den, rychle nebo pomalu
Dobro a zlo se ne vždy projeví

Kořeny a srdce čarodějnictví
Je tak těžké ovládat
Je to každodenní péče, láska a sdílení
Je to střed a duše čarodějnictví

Recitativ
Dobrá čarodějka se nikdy nepochechtává.
Chechot není jen „ošklivý“ smích.
Znamená to, že vaše mysl se vzdaluje se od své kotvy.
Znamená to osamělost a tvrdou práci, která vás přivádí pomalu ale jistě k šílenství, až si myslíte, že je normální přestat prát a na hlavě nosit konvici.
Znamená to myslet si, že o dobru a zlu se dá smlouvat.
Nakonec to znamená jít do temnoty.
Špatná cesta!
Na konci té cesty jsou otrávené kolovrátky a perníkové chaty … “