04 You

Text: Steeleye Span
Hudba: Steeleye Span
Zpěv: Julian Littman
Rok vzniku: 2013

Ever since we danced in the dark parade
Something old was born anew
In spite of all the good things
Your good God has made
Everything I touch turns into you
Everything I touch turns into you

Ever since my eyes perceived your face
There was little doubt that I could do
Anything to save my fall from grace
Now everything I see turns into you
Everything I see turns into you

Ever since my ears received your cold clear voice
Singing silver lines so soft and true
My destiny was written, I had no choice
Now everything I hear turns into you
Everything I hear turns into you

Each snowflake that falls
Achieves your subtle form
The howling wind calls
Your name in the storm
The frost in the ground
That turns into dew
Each sight and each sound
Turns into you

A statue of your likeness floats through my dream
Carved in ice and glacial blue
You’re in my heart forever or so it seems
Now everything I dream turns into you
Everything I touch turns into you
Everything I am turns into you

Od té doby, co jsme tančili v temném průvodu
Něco starého se znovu narodilo
Navzdory všem dobrým věcem
Které váš dobrý bůh učinil
Všechno, čeho se dotknu, se promění v tebe
Všechno, čeho se dotknu, se promění v tebe

Od té doby, co mé oči spatřily tvou tvář
Nebylo pochyb, že bych mohl udělat
Cokoli, abych zachránil svůj pád z milosti
Teď se všechno, co vidím, promění v tebe
Všechno, co vidím, se promění v tebe

Od té doby, co mé uši uslyšely tvůj chladný jasný hlas
Zpívající stříbrné verše tak jemné a skutečné
Můj osud byl napsán, neměl jsem na výběr
Teď se všechno, co slyším, promění v tebe
Všechno, co slyším, se promění v tebe

Každá padající sněhová vločka
Dostane tvou jemnou podobu
Vyjící vítr volá
Tvé jméno v bouři
Jinovatka na zemi
Se promění v rosu
Každý pohled a každý zvuk
Se promění v tebe

Mým snem proplouvá tvá podobizna
Vytesaná z ledu a ledové modři
Jsi v mém srdci navždy, nebo to tak vypadá
Nyní se všechno, o čem sním, promění v tebe
Všechno, čeho se dotknu, se promění v tebe
Všechno, čím jsem, se promění v tebe