03 Wintersmith

Text: Steeleye Span
Hudba: Steeleye Span
Zpěv: Rick Kemp
Rok vzniku: 2013

Far along the bad road,
Winding through the forest
At the end of faith and hope
And the dark black trees
An icy wind is rising
Just as sharp as any knives
Cutting through the lives
Of those who toil
Against the Freeze

Refrain
Where death stands by the cradle
Where blood runs through the moss
Fire Burn Fire blaze so bright
Keep us warm
Through the long winter nights
Flames keep away the fearsome sight
Of the Wintersmith

Among the chilling screams
And the heavy drum of hooves
Her centre never moves
As the sheep girl waits to fight
She’s fair as stars in heaven
And the flowers of the land
Lighting in her left hand and Thunder in her right
Refrain

Where the tangled bones of shipwreck
lie upon a distant shore
There lives the Wintersmith
Where a thousand drowning voices rise from the ocean floor
There is the WinterSmith
Where the silver moon cast shapes
upon the frozen floor
There lives the Wintersmith
There lives the WinterSmith

Fire Burn Fire blaze so bright
Keep us warm
through the long winter nights
Flames keep away the fearsome sight
Of the Wintersmith
Fire Burn Fire blaze so bright
Keep us warm through
the long winter nights
Flames keep away the fearsome sight
Of the Wintersmith

Daleko po špatné cestě
Vinoucí se lesem
Na konci víry a naděje
A temných černých stromů
Zvedá se ledový vítr
Tak ostrý jako všechny nože
Prořezávající životy těch
Kteří se lopotí
Aby nezmrzli

Refrén
Kde smrt stojí u kolébky
Kde krev protéká mechem
Oheň hoří Plane tak jasně
Držte nám teplé místo
Za dlouhých zimních nocí
Plameny drží z dosahu děsivé pohledy
Zimoděje.

Mezi mrazivými výkřiky
A bubnováním kopyt
Její střed se nikdy nepohne
Když ovčí děvče čeká boj
Je pěkná jako hvězdy nebeské
A květy země
Blesk po levici a Hrom po pravici.
Refrén

Tam kde na vzdáleném pobřeží
leží zamotané kosti vraků lodí
Tam žije Zimoděj
Tam, kde se ze dna oceánu zvedá tisíc hlasů tonoucích
Tam je Zimoděj
Tam kde stříbrný měsíc vrhá střípky
na zmrzlou zem
Tam žije Zimoděj
Tam žije Zimoděj

Oheň hoří plane tak jasně
Držte nám teplé místo
Po dlouhé zimní noci
Plameny drží z dosahu děsivé pohledy
Zimoděje.
Oheň hoří plane tak jasně
Držte nám teplé místo
Za dlouhých zimních nocí
Plameny drží z dosahu děsivé pohledy
Zimoděje.