-6024|Dios je přenesen po …

Dios je přenesen po výbuchu Velké pyramidy zpět v čase o 7000 let a pomáhá Khuftovi založit Mžilibabu.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

30.01.2021
Petr Čáp