Víte, že?

Temná strana slunce a Zeměplocha

Dom vstoupil. Babička vzhlédla a pohybem hlavy ukázala na židli. Vzduch houstl kadidlem.
Velký, bíle vymalovaný pokoj byl dokonale prázdný, kromě stolku, dvou židli, malé standartní kadidelnice a rohového oltáře. Nebylo to příliš nápadné, protože Joan dokázala vyplnit svou přítomností jakýkoliv prostor.
Z čelní stěny na ně shlíželo všudypřítomné Jediné přikázání, vyvedené třiceticentimetrovými literami.
Joan zavřela svou účetní knihu a začala si pohrávat s nožem, jehož rukojeť byla z bílé kosti.
„Za pár dnů bude pátek svátku Pečené duše a hned potom svátek Malých bohů,“ začala. „Přemýšlel jsi už o tom, kdy by ses chtěl připojit ke klači?“
„Moc ne,“ odpověděl téměř pravdivě Dom, který ve skutečnosti o své náboženské budoucnosti nepřemýšlel vůbec.
„Máš z toho strach, co?“
„Když to říkáš takhle, tak ano,“ přikývl Dom. „Je to jedno z nejdůležitějších a posledních rozhodnutí. Jenže já si občas nejsem tak docela jist, že sadhimismus zná všechny správné odpovědi, abys věděla.“
„To máš samozřejmě pravdu. Jenže klade většinu správných otázek.“

***

„Na mém stole najdeš paměťovou kostku. Prosím, pošli ji Jejímu výkonnému ředitelstvu.“
„Jistě.“
John Sabalos zavřel dveře a vrátil se ke stolu. Stále ještě byl oblečen v černohnědém rouchu, které měl na sobě včera večer, při oslavách dne Prasečí hlídky.
Temná strana slunce

Terry Pratchett je nadšený recyklátor nápadů. Přestože nikdy neměl nouzi o spoustu těch nových, bylo mu zřejmě líto, když některé z těch starých se moc neprosadilo.

To je nejspíš i důvod, proč ze svátku Pečené duše, svátku Malých bohů a ze dne Prasečí hlídky, které se objevily v roce 1976 v Temné straně slunce, udělal později také zeměplošské svátky.

Na Zeměploše se tak slaví obdoba těchto svátků.

Kačer svátku Pečené duše je obdoba králíčka a Velikonoc. Na rozdíl od Velikonoc se tento svátek slaví v úterý, kdy také začíná lovecká sezóna kachen. Vidět kachnu jako první, pak přináší štěstí. Té kachně naopak smůlu.

Svátek Malých bohů je pak poněkud nudná letní slavnost.

Ze dne Prasečí hlídky se pak stala Noc Prasečí hlídky, která značí konec roku. V den Prasečí hlídky jsou zavřené všechny obchody a tento den (a noc) je jediným dnem v roce, kdy všechny čarodějky zůstávají doma. Stařenka Oggová si tento den užívá tím, že ani nevyleze z postele.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

21.11.2022
Petr Čáp

Ze stejné knihy...