Víte, že?

Senný list jako projímadlo

„A co jsi jim to dala doopravdy do toho cukru?“ zeptal se Karlík, když se vydali zpět k tajným padacím dveřím.
„Senný list,“ odpověděla Zlomyslena.
„Ale to není jed, že ne?“
„Ne, to je laxativum. Projímadlo!“
„A co je to projímadlo?“
„To tě přinutí... jít.“
„A kam?“
„Ne kam, ty hloupej... prostě jen... jít to... mám ti to snad, namalovat?“
„Jo tohle! Ty myslíš jít!“
„Přesně.“
Úžasný Mauric a jeho vzdělaní hlodavci

V medicíně se používají „folia sennae“, „senna“ jako účinné projímadlo. Jsou to listy rostlin rodu Senna, dříve Cassia (kasie) z čeledi Fabaceae (bobovité), dříve Caesalpiniaceae (sapanovité), které rostou v tropech a subtropech. Změny a případné zmatky se zařazením a přejmenováváním rodů a čeledí souvisí se současnými novými poznatky o genetických vztazích mezi rostlinami. Díky tomu značná část botanického systému prochází představbou.
Zatím se pro přehlednost přidržím jména Cassia. Kasie je rozsáhlý rod (asi 400 druhů), který je dělen podle současných poznatků na více rodů. Mnoho druhů obsahuje glykosidické sennosidy (jméno podle druhu Cassia senna), organické kyseliny, hořčiny a další látky. Jsou to byliny i dřeviny se sudozpeřenými listy, květy obvykle žlutými, bílými nebo růžovými, plodem jsou lusky. Druhy Cassia senna (= Cassia acutifolia) a Cassia italica rostou v severní Africe, jméno „senna“ se tak přeneslo na všechny používané listy kasií. Podobně jako listy se používají i lusky některých druhů. Dnes se v medicíně nejčastěji používají listy druhů C. senna (severní Afrika) a C. angustifolia (Indie).

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

03.01.2022
Jana Möllerová