Víte, že?

Počty nejen pro trolly

Budovy Cechu alchymistů stojí přímo proti budovám Cechu hráčů. Alespoň většinou. Někdy jsou výš, někdy níž, někdy se snášejí v kusech po okolí.

Lidé se často hráčů ptají, proč stále ještě neopustili svou budovu, když cech, který mají přes ulici, každé čtyři měsíce vyhodí do povětří svou Velkou síň, a hráči odpovídají: “Přečetl jste si, když jste šel dovnitř, nápis, který máme na dveřích?”

Trpaslík a troll došli až k budově cechu a každou chvíli do sebe náhodou úmyslně vrazili.

“No, a když ty tak chytrý, dej ty papír mně!”

“Pch! Dokážeš ho přečíst? Dokážeš, jo?”

“Ne! Ale já řeknu tobě, abys ty přečetl. To se ono říká del-ego-vání.”

“Ha! Neumí číst! Neumí počítat! Pitomý troll!”

“Ne pitomý!”

“Ne, jo? Každý ví, že trollové neumějí počítat ani do čtyř*.”

“Krysopožiroute!”

“Kolik je tohle prstů? No? Řekněte mi to, vaše chytrosti, kamenná hlavo!”

“Moc,” odvážil se Navážka.

* Pozn. autora: Ve skutečnosti trollové od nepaměti počítají takto: jeden, dva, tři… moc, a z toho lidé usuzují, že trollové neznají vyšší čísla. Co si neuvědomují, je to, že moc může být číslovka. Jako třeba jedna, dva, tři, moc, moc-jedna, moc-dva, moc-tři, moc moc, moc-moc-jedna, moc-moc-dva, moc-moc-tři, moc moc moc, moc-moc-moc-jedna, moc-moc-moc-dva, moc-moc-moc-tři, SPOUSTA.
Muži ve zbrani

V knize O češtině s Karlem Olivou (2022, Triton) od Ivany Karáskové a Karla Olivy je zajímavý komentář:

“Staří Slované – to je nutno uznat – nebyli velcí počtáři, a běžným způsobem počítali maximálně do čtyř kusů, proto také měli v jazyce pouze čtyři číslovky: jedna, dva, tři, čtyři. Co bylo nad to, už bylo prostě mnoho, bez rozlišení konkrétního množství.”

Takže, jak je vidět, naši slovanští předci nebyli v počtech o moc lepší, než trollové.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

17.06.2024
Hadati a PVS

Ze stejné knihy...