Víte, že?

Obraz Noční hlídky

Paul Kidby se u obálky k románu Noční hlídka nechal inspirovat obrazem Noční hlídka od Rembrandta van Rijna. Jak moc je tato kresba Paula Kidbyho detailní? Noční hlídka

Obraz si u holandského malíře Rembrandta van Rijna (1606 – 1669) objednal kapitán domobrany a pozdější starosta Amsterdamu Frans Banning Cocq společně se sedmnácti členy městské stráže. Původně se jednalo o denní scénu, plnou světla a barev. Tento obraz byl dokončen v roce 1642.

Později se však malba pokryla vrstvou zabarveného laku, který změnil den v noc. Nepřesný název Noční hlídka pak obrazu nejspíš dává v 18. století významný britský malíř Joshua Reynolds, který na ztemnělém plátně, poznamenaném zubem času, sotva rozezná jednotlivé postavy. Tmavý lak je z obrazu, který dnes visí v amsterdamském Rijksmuzeum, odstraněn až v polovině 20. století, ale název obrazu již zůstal.

Noční hlídka také uchvacuje svou úctyhodnou velikostí. Obraz má totiž rozměry 363 x 437 centimetrů, a to býval ještě větší. Když byl v roce 1715 umístěn na amsterdamské radnici, byl předtím ořezán ze všech čtyř stran, aby se vešel na stěnu. V 18. století si s ochranou původního díla vůbec nelámali hlavu, a tak v levé části obrazu kupříkladu chybí dvě postavy. O původní podobě obrazu dnes vypovídá jen její kopie pocházející ze 17. století, která je vystavena v londýnské Národní galerii.

Obraz zobrazuje vojenskou posádku vedenou kapitánem Fransem Banningaem Cocqem (oblečen v černém s červenou šerpou) a jeho poručíkem Willemem van Ruytenburchem. Za nimi nese vlajkonoš Jan Visscher Cornelissen posádkový prapor. Mrtvé kuře, jež má dívka za nimi u pasu, symbolizuje poraženého protivníka.

Paul Kidby tento obraz prostudoval dopodrobna a vytvořil věrnou alternativu k zeměplošské Noční hlídce. V popředí je starý kapitán Elánius v roli seržanta Kýly společně s mladou verzí sama sebe. Za nimi nese prapor s ankh-morporským erbem dosud ne nemrtvý Reginald Půlbotka. Pod tímto praporem se ve stínech ukrývá Vetinari a vedle praporu stojí doktor Mechorost. Namísto malé dívky s mrtvým kuřetem je zde mladý Noby Nóblhóch se svou dřevěnou lžící jako předmětem, který mu byl nezištně darován. Vojáka s mušketou nahradil mnich historie Lu-Tze zametající šeříkové květy. Namísto psa je zde vyobrazen bahenní dráček. Největším rozdílem od původního obrazu pak je, že na kresbě Paula Kidbyho jsou po levé i pravé straně obrazu zobrazeni nepřátelé Noční hlídky. Mužem v černém plášti s kloboukem bude zřejmě kapitán Mruk Vyndejs, kapitán Speciálů.

Za Reginaldem Půbotkou pak také vykukuje Josh Kirby, ilustrátor všech předchozích zeměplošských obálek před Noční hlídkou. Paul Kidby tak vzdal svému zesnulému předchůdci tímto způsobem čest.

Tato kresba se bezpochyby dá označit za nejlepší zeměplošskou obálku a autorské dílo Paula Kidbyho.

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

24.01.2022
Petr Čáp

Ze stejné knihy...