Víte, že?

Macbethovy soudné sestry

Po nerovné lesní cestě uháněl kočár, kola narážela do kamenů a vystouplých kořenů a jeho tělo se nebezpečně kývalo a naklánělo. Kočí nešetřil ranami a třaskavé rány biče vytvářely podivný kontrast k dunivým úderům hromu, které se valily nebem.

Cestou za kočárem, ale jen malý kousek za ním, se hnali tři jezdci zahalení v kápích, kteří se mu pomalu přibližovali.

Noci, jako je tato, jsou stvořeny k páchání zlých skutků. Občas i dobrých. Ale staticky vzato především zlých.

Za nocí, jako je tahle, se vydávají na cesty i čarodějnice.

Je třeba upřesnit, že ne na cesty, jaké by si mohl běžný čtenář představit. Žádné zahraničí, žádná cizina. Tak především nemají rády cizí kuchyni,a čert věř vodě, že ano? a cizí šamané pokaždé nějakým způsobem očarují opalovací lehátka. Ale potrhanými mraky prorážel úplněk a proudící vzduch byl plný tajemného šepotu a magického chvění.

A na pasece ukryté v hloubi lesů vedly čarodějky následující rozhovor:

„Já musím v úterý hlídat malý,“ řekla ta bez klobouku, jejíž bílé vlasy byly srolovány do drdůlku tak pevného, že by jí mohl posloužit místo helmy. „Jasonovo nejmladší. Mohla bych v pátek. Pospěš si s tím čajem, milunko. Jsem celá vyprahlá!“

Nejmladší z celého tria si povzdechla a nalila z kotle několik sběraček vařící vody do čajové konvice.

Třetí čarodějka ji přátelsky popleskala po ruce.

„Bylo to opravdu moc dobré,“ prohlásila. „jen si musíš dát trochu víc záležet na tom ječení. Nemám pravdu, Stařenko Oggová?“

„Jo, jo, to je moc užitečná věc, tenhlecten jekot, řekla bych,“ pospíšila si Stařenka Oggová. „A jak vidím, naučila tě Dobračka Sejkonopná, budižjízemělehká, skvěle šilhat a vrhat kradmé pohledy.“

„Šilhá dokonale,“ přikývla Bábi Zlopočasná.Nejmladší čarodějka, která se jmenovala Magráta Česneková, se viditelně uvolnila. Bábi Zlopočasná v ní vzbuzovala zbožný strach. Téměř ve celých horách Beraní hlavy bylo známo, že pí Zlopočasná se hned tak s něčím nespokojí. Když ona řekla, že to šilhání bylo dokonalé, pak si musela Magráta nahlížet přinejmenším do nosních dírek.
Soudné sestry

Soudné sestry ve svém příběhu parodují mnoho děl Williama Shakespeara, ale tu hlavní váhu má jeho tragická hra Macbeth. Z té si Pratchett vzal opravdu dost. Pro srovnání je níže krátké shrnutí hry Macbeth:

Macbeth se vrací se svým přítelem Banquem z bitvy domů. Na vřesovišti potkají tři čarodějnice . Když je Macbeth a Banquo spatří, osloví jedna z nich Macbetha jako théna z Cawdoru a předpoví mu, že se stane králem. Banquovi řeknou: „Krále zplodíš, třebaže nebudeš králem.“ Poté zmizí. V té chvíli přicházejí poslové a oznamují Macbethovi, že byl jmenován thénem z Cawdoru. (Tři čarodějky panna, matka a stařena, tedy Magráta Česneková, Stařenka Oggová a Bábi Zlopočasná.)

Na Macbethově hradě dostala lady Macbethová od svého manžela dopis, kde píše o věštbách čarodějnic, a dozví se, že má na jejich panství dorazit král a nachystá vše pro vraždu . Připraví pro Macbetha dvě dýky a hlídá před královými komnatami, kam vejde Macbeth. Když Macbeth vyjde ven, má ruce i dýky od krve. Je zděšen ze svého činu. (Lady Felmetová ponoukne vévodu Felmeta a ten dýkou zavraždí krále Verence.)

Duncanovi synové, Malcolm a Donalbain, se bojí, že po otcově smrti jsou v nebezpečí i oni, a rozhodnou se uprchnout. To ale vyvolá podezření, že byli zapleteni do vraždy, a tak je Macbeth jmenován králem. Nedlouho po korunovaci se rozhodne uspořádat hostinu, kam pozve i Banqua, a najme si vrahy, kteří jej zabijí. Jeho syn Fleance ale unikne. Na začátku hostiny se král dozvídá o úmrtí Banqua a Fleancově útěku. Vzápětí uvidí Banquova ducha. Vyděsí se a po celou dobu hostiny se chová velmi divně. Rozhodne se vyhledat čarodějnice. (Ukrytí dědicové trůnu Tomjan a šašek Verence. Felmet vládne Lancre.)

Když najde Macbeth čarodějnice v jeskyni, chce, aby mu předpověděly budoucnost. Ony ho varují před šlechticem Macduffem a řeknou mu, že nikdo “z ženy zrozený” mu nemůže ublížit. Dodají, že Macbeth nebude poražen, dokud “Birnamský les nezteče Dunsinanský hrad”. Macbetha to nevystraší, protože les se přece nemůže hýbat. (Vévoda Felmet má obsesi ze stromů, kdy ty lancerské považuje za své nepřátele a nejraději by je všechy vykácel. Vévodkyně Felmetová pak po útěku z hradu nabyla dojmu, že se stromy kolem ní pohybují.)

Macduff se obrátil proti králi a uprchl do Anglie, kde se připojil ke svému bratru. Macbeth se to dozví a nechá jeho rodinu vyvraždit. Lady Macbethová mezitím zešílí při neustálém vzpomínání na vraždu Duncana. (V tomto případě při neustálém vzpomínání na vraždu zešílí vévoda Felmet.)

Král se stará o posílení obrany kolem Dunsinanského hradu. Většina vojáků se připojila ke druhé straně, on si však je jist, že nemůže být poražen – ne dokud Birnamský les nedojde k Dunsinanu. Zatím se jeho nepřátelé sešli právě v Birnamském lese, každý z nich se zamaskoval větvemi. Když se Macbeth připravuje k bitvě, uslyší, že jeho žena spáchala sebevraždu. V tom okamžiku posel hlásí, že Birnamský les se pohnul. Malcolm a Macduff zahájili útok. Macbeth svůj hrad ztratí a v boji s Macduffem, který se narodil předčasně císařským řezem právě zemřelé matce, je zabit. Ve Skotsku je konečně mír a Malcolm je korunován králem. (Felmet ve svém šílenství spáchá sebevraždu, Felmetová je pak roztrhána divou zvěří. Králem Lancre se stane šašek Verence a v zemi opět zavládne mír.)

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

09.08.2021
Petr Čáp