Slovo Petra Čápa

(Vzpomínky, co všechno vedlo k založení/obnovení Klubu Terryho Pratchetta sepsal Petr “Hadati” Čáp v roce 2009)

V prosinci 2005 jsem navštívil brněnský Fénixcon, mezi jehož hosty pravidelně bývá i Vlastimír Talaš, nakladatel Talpressu, a Jan Kantůrek, český překladatel Zeměplochy. V té době jsem byl již velkým fanouškem Zeměplochy, a tak jsem sebral odvahu a dal se do řeči s Vlastimírem Talašem. Postěžoval jsem si, že zeměplošské stránky na Krakatit.cz, které v té době vlastnilo nakladatelství Talpress, se už několik let neaktualizují, což jsem považoval za velkou škodu. Také jsem se zeptal, kdy konečně hodlají vydat Průvodce po Zeměploše, na který fanoušci tak nedočkavě čekají už několik let a jehož vydání bylo neustále odkládáno.

Bylo mi řečeno, že nemá nikoho, kdo by na stránkách mohl pracovat, protože Martin „Patricij“ Schwarz neměl od narození svého dítěte na podobné aktivity čas. U Průvodce po Zeměploše bylo zase značným problémem, že šlo o náročnou práci, na kterou Honza Kantůrek neměl dostatek času, protože vydávání nových románů bylo přednější než tvorba zeměplošské encyklopedie.

Pak se můj život zcela obrátil naruby, neboť mi bylo nabídnuto, zda nechci tuto práci převzít. Byl jsem tím velmi překvapen, protože takový vývoj událostí jsem vůbec neočekával. Měl jsem z takové odpovědnosti obavy, ale jako nadšený fanoušek jsem tuto nabídku nemohl nechat bez kladné odpovědi. Ještě ten den jsem na Fénixconu kontaktoval několik svých přátel a zeptal se jich, zda by mi nechtěli pomoci. Věděl jsem, že bych na tak velký úkol sám nestačil.

Ondřej „Miles“ Levý se mi okamžitě nabídl, že se stane webmasterem a pomůže mi tak se zeměplošskými stránkami Krakatit.cz. Lenka „Cellindra“ Weingartová a Lukáš „Fajl“ Pecha mi nabídli pomoc s překladem Průvodce po Zeměploše. Ještě toho dne jsem se vrátil k Vlastimíru Talašovi a jeho nabídku přijal.

Po Novém roce jsem e-mailem kontaktoval Vlastimíra Talaše a dohodl se s ním na postupu, kterým budeme aktualizovat zeměplošské stránky na Krakatit.cz. Stránky byly zastaralé a aktualizace se musely zasílat e-mailem přímo nakladateli, který pak na starou verzi překopíroval novou, což nebyl nejideálnější způsob, ale přímý přístup na stránky nebyl pro nás možný. Proto se také novinky nemohly objevit ve chvíli, kdy bylo potřeba, ale až v době, kdy měl nakladatel čas je tam osobně zkopírovat.

Už od začátku při převzetí stránek jsme měli v plánu vytvořit jejich novou verzi a obnovit aktivity Klubu. Potýkali jsme se ale s tím problémem, že časově se to nedalo všechno stihnout najednou. Nezbylo nám tedy nic jiného než postupovat bod po bodu.

16. 1. 2006 jsme začali aktualizovat na stránkách Krakatit.cz sekci Novinky a Knížky, protože právě tyto rubriky byly tou nejlákavější částí, která mohla na staré stránky opět přitáhnout fanoušky Zeměplochy. Velkou výhodou bylo, že jsme mohli získávat novinky o Zeměploše přímo z rukou českého nakladatele. To znamenalo, že jsme měli zprávy nejen čerstvé, ale také vždy oficiálně potvrzené.

V roce 2006 byl na Trpasliconu poprvé vytvořen zeměplošský blok, kolem kterého se začala formovat budoucí skupina fanoušků Zeměplochy, kteří se znali z diskusního serveru Lopuch.cz.

V lednu také bylo oficiálně potvrzeno, že na Vánoce 2006 vyjde Průvodce po Zeměploše, první zeměplošská kniha, kterou nebude překládat Jan Kantůrek. Čtenáře Zeměplochy však mohlo uklidnit, že na tomto svazku budou pracovat samotní fanoušci Zeměplochy, takže práce na knize bude provedena s velkou pečlivostí. Ke třem již zmíněným překladatelům se ještě připojil Aleš „Sordid“ Balcar, čímž byl náš pracovní tým kompletní.

Překlad Průvodce po Zeměploše byl kolosální projekt. Překladatelé museli přeložit stovky hesel a stát se živoucí encyklopedií. My jsme využívali počítače k snadnějšímu vyhledávání v knihách, což Honza Kantůrek nemohl dělat, protože sám říká, že si s počítačovou technikou nerozumí. Používal pouze seznam přeložených jmen, které si psal na papír v neabecedním pořadí. Takový způsob byl velmi zdlouhavý, a proto nebylo v jeho silách Průvodce přeložit. Průvodce se rozdělil po písmenech přibližně do tří částí a každý z překladatelů dostal svou třetinu. S překlady se začalo v březnu 2006, protože všichni tři překladatelé byli zaneprázdněni zkouškovým obdobím. V mém případě nebyla znalost angličtiny dostatečná pro překlad textů, takže mým úkolem byla hesla, která byla časově náročná na vyhledávání. Byla to například fauna a flóra Zeměplochy, jídlo a pití nebo božstva. Po ostatních jsem také kontroloval již přeložené texty, aby se snížila možnost, že někdo v textu něco chybně přeloží. Tyto kontroly si ke konci dělali všichni překladatelé navzájem, a nakonec jsme zvládli odevzdat práci sice se zpožděním, ale ještě pořád včas, aby se kniha dostala na vánoční trh. S prací jsme byli všichni velmi spokojení, i když nás později mrzela každá chyba, kterou jsme v Průvodci po vytištění dodatečně objevili. Věřím ale, že nám těch pár chyb fanoušci odpustili. Vytvořili jsme totiž něco, co by se na pultech knihkupectví nikdy neobjevilo, pokud by se do toho nedali samotní fanoušci.

Práce na stránkách Krakatit.cz i nadále pokračovala. Čtenáři Zeměplochy se tak mohli spolupodílet na výběru vhodného názvu pro román Thud!, který nakonec získal české pojmenování Buch!

1. 10. 2006 se zeměplošské stránky přesunuly z Krakatit.cz na Discworld.cz. Získaly tak zcela novou podobu, která byla velmi přehledná, a to jak pro návštěvníky stránek, tak i pro jejich správce. Mohli jsme od té chvíle zveřejňovat novinky v okamžiku, kdy jsme to skutečně potřebovali, protože ke stránkám jsme již měli přímý přístup. Kromě sekce Novinky a Knihy se vytvořily další nové sekce O Zeměploše, kam byl vložen životopis Terryho Pratchetta a Jana Kantůrka, a Akce, kde se upozorňuje na divadelní představení Zeměplochy a další zeměplošské aktivity. Také se vytvořila rubrika Zemětvorba, kde se postupně začaly objevovat nové projekty. Velmi důležitou změnou však bylo nově vytvořené diskusní fórum U Prokopnutého bubnu, kam se přesunula většina lidí, kteří se znali z diskusního serveru Lopuch.cz. Pomalu se zde začalo vytvářet tvrdé fanouškovské jádro.

V listopadu 2006 byla v Zemětvorbě vytvořena Galerie fotek, v prosinci se vytvořila další podsekce Články, která započala tématem sexuální problematiky zeměplošských druhů, jako jsou trollové, trpaslíci či Igorové. V roce 2007 proběhla povídková a výtvarná zeměplošská soutěž, do které přišly téměř dvě desítky povídek a mnoho dalších výtvarných prací. V únoru 2007 byl vytvořen internetový česko-anglický zeměplošský slovník, jehož základy vznikly při tvorbě Průvodce po Zeměploše. Na Trpasliconu 2007 se dali dohromady fanoušci Zeměplochy, kteří se začali prostřednictvím fóra U Prokopnutého bubnu pravidelně scházet. V květnu 2007 přibyla do Zemětvorby podsekce Filmy. V červnu byla vytvořena Chronologie Zeměplochy, což byl první velký počin jednoho z našich nejaktivnějších fanoušků Jana „nenapadáměžádnýméno (zkráceně NMŽM)“ Fialy, a začal postupně vycházet český komiks Mort, který byl původně určen jako speciální příloha pro poslední vydání fanzinu Cori Celesti Klubu přátel díla Terryho Pratchetta a jeho Zeměplochy. Od července 2007 začal další fanoušek s přezdívkou TheMole doplňovat zeměplošský česko-anglický slovník o chybějící jména. Od října 2007 se v Novinkách rozjela rubrika „Víte, že…“, která vysvětluje mnoho odkazů z knih Terryho Pratchetta. V říjnu 2008 se uvedly do chodu další dva plánované projekty – zeměplošské stripy, za které můžeme opět děkovat Janu Fialovi, a noviny Discworld Times, do kterých může přispívat každý fanoušek se špetkou fantazie a snahy.

Poslední novinkou zeměplošských stránek je obnovení Klubu, které se plánovalo už od převzetí stránek Krakatit.cz, jenže z důvodu mnoha komplikací se tento záměr podařilo realizovat až na začátku roku 2009.

Na znovuoživení klubu se začalo aktivně pracovat v červenci 2008, kdy jsem si o tom promluvil s Martinem „Patricijem“ Schwarzem, který vedl Klub přede mnou. Problémem bylo, že se v současném stavu nedalo pokračovat. Staré stanovy byly zapomenuty a rada, předseda ani členové už fakticky neexistovali. Nebyl tedy nikdo, kdo by veškerá práva a povinnosti klubu převedl na novou radu, která by Klub probudila z několikaletého spánku.

Proto se muselo vytvořit zcela nové občanské sdružení pod názvem Klub Terryho Pratchetta. I přesto je to stále ten samý klub, který byl založen v roce 1995. Je to jako s arcikancléřským kloboukem z Magického prazdroje. Za ty roky se na něm změnilo vše, takže už nic není původní, ale i přesto je to pořád ten samý klobouk, který si dal na hlavu první arcikancléř Neviditelné univerzity.

Stanovy pomohl vytvořit Jan „Zirland“ Urbánek, který už má se zakládáním o. s. zkušenosti. Přípravný výbor se skládá z mé osoby, Zirlanda, Cellindry a Věry „VeHaLi“ Havlíčkové, která se nabídla, že bude pro Klub dělat účetní a pokladní.

28. 1. 2009 bylo na Ministerstvu vnitra ČR založeno občanské sdružení Klub Terryho Pratchetta se sídlem Nýdecká 442, Praha 9, IČO: 26570921. Až poté jsme mohli začít provádět potřebné úkony pro to, aby mohli být přijímáni členové. Nechali jsme si u družstevní záložny FIO založit účet a dne 28. 2. 2009 na Trpasliconu 2009 jsme přijali první řádné členy Klubu Terryho Pratchetta. Nová éra klubu započala.