pyramidy

Řekni Efebským

Řekni Efebským je zeměplošský citát parodující ten, který byl ve skutečnosti napsán k poctě bitvy u Thermopyl. Kdo však byli ti Lakedaimonští, kteří jsou v původní citaci jmenováni?

16.08.2021
Zobrazit více
Pyramidy, Stráže! Stráže!
31.12.2020
Zobrazit více
Pyramidy
16.12.2020
Zobrazit více