1964|Arcikancléřem Nevidi…

Arcikancléřem Neviditelné univerzity je Galder Zlopočasný (Počasvosk).

O článku můžete diskutovat na naší facebookové stránce Zeměplocha a KTP.

30.01.2021
Petr Čáp